Антикорупційні заходи

Версія для друкуВерсія для друку

ПЕРЕЛІК
посад державних службовців райдержадміністрації, де існує високий ризик проявів корупції

п/п

Сфера, де існує високий ризик прояву корупції

Перелік посад державної служби

райдержадміністрації

1.

Управлінська діяльність

(Керівництво райдержадміністрації)

Голова райдержадміністрації

Перший заступник голови райдержадміністрації

Заступники голови райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації

2.

Робота з кадрами

(Заміщення вакантних посад державної служби)

Начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації

 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату  райдержадміністрації.

Члени конкурсної комісії – за відповідними посадами.

 

3.

Сільське господарство

Начальник відділу агропромислового розвитку
райдержадміністрації

 

 

4.

Економіка

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

5.

Розпорядження коштами,  

адміністративно-господарська діяльність

 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
 Головні бухгалтери управлінь райдержадміністрації

6.

Житлово-комунальне господарство, будівництво

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

7.

Соціально-гуманітарна сфера

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Заступник начальника управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник служби у справах дітей  

Завідувач сектору  служби у справах дітей

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 
Завідувач сектору культури райдержадміністрації.

8.

Оформлення соціальних виплат

 

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Заступники начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Спеціалісти відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

Спеціалісти відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці;

 

Спеціалісти відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

9.

Документообіг та архівна справа

Начальник відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

Завідувач сектору культури райдержадміністрації

 

Головний спеціаліст сектору культури райдержадміністрації

10.

Юридичне забезпечення

Завідувач юридичного сектору райдержадміністрації

11.

Реєстр виборців

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

12.

Робота зі зверненнями громадян

Головний спеціаліст  відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

13.

Інформаційна діяльність

Завідувач сектору з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації

14.

Охорона здоров’я

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРНІ ЗАХОДИ

що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання  посадовими особами  службових обов’язків.
 

 

1. Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидата на державну службу.

1.1. Перевірка наявності заповненої декларації про майно і доходи за минулий рік кандидата на посаду та членів його сім’ї, інформації, що міститься в ній та особової картки кандидата па посаду (форма № П-2ДС). Аналіз відомостей про попередню роботу кандидата, наведених в автобіографії.

1.2.Попередження про спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням цієї служби. Власноручне підписання претендентом вказаних   попереджень і Загальних правил поведінки посадової особи.

1.3.Виявлення обставин, що перешкоджають перебуванню претендента на державній службі, а саме:

 • чи не заборонено кандидату на посаду державного службовця (у зв’язку з вчиненням цією особою корупційного діяння) займати посади в органах державної влади протягом певного періоду часу;
 • чи не буде кандидат на посаду у разі прийняття на службу в органи державної влади безпосередньо підпорядкованим або підлеглим особам, які є його близькими родичами;

1.4.Проведення співбесіди з претендентом при призначенні його на відповідну посаду.

 У ході співбесіди мають обговорюватися питання щодо особливостей роботи претендента на попередньому місці його роботи, з’ясовується, чому саме він бажає працювати в органах виконавчої влади, рівень професійних знань,   фаховий   досвід,   ставлення   до   праці,   характер   сімейних   стосунків, особливості світогляду, моральні установки.

Співбесіда має проходити в умовах неупередженості, виключаючи прояви суб’єктивізму.

 

2. Заходи протидії корупції та здійснення контролю за додержанням посадовими особами антикорупційного законодавства

 

2.1 .Ознайомлення працівників з основними заходами протидії корупції:

 • спостереження за поведінкою, службовими контактами посадових осіб, тощо; визначення кола осіб, з якими посадова особа з корисливих спонукань контактує в процесі роботи;
 • проведення співбесід з посадовою особою, його керівником, колегами з певних питань;
 • проведення планових перевірок діяльності службовця, оцінка законності його дій;
 • аналіз даних оперативного, статистичного та інших видів обліку;
 • моніторинг конкретних управлінських процедур, прийняття рішень, у зв’язку з якими найчастіше здійснюються корупційні правопорушення, поведінки посадових осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень.

2.2.Контролювати дотримання антикорупційного законодавства, з’ясовуючи чи державний службовець:

 • не керується при виконанні своїх посадових обов’язків власними політичними поглядами на шкоду інтересам служби;
 • не надає будь-яких переваг та не виявляє корисливу прихильність у стосунках з окремими фізичними і юридичними особами, політичними партіями;

- не проявляє упередженість при прийнятті певних рішень під час виконання своїх службових обов’язків;

- чи своєчасно і точно виконує рішення органу в якому він працює,
розпорядження і вказівки своїх керівників;

- чи діє в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець має невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу або відповідні правоохоронні органи, що ведуть боротьбу з корупцією;

- не займається підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через
посередників або підставних осіб, не виступає повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому він працює, а також не виконує роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

- не входить самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління   чи   інших   виконавчих   органів   підприємств,   кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, що проводять підприємницьку діяльність;

 • не відмовляє фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, не затримує її навмисно, не надає недостовірну чи неповну інформацію;
 • не відмовляє у видачі або не затримує підготовку та видачу фізичним або юридичним особам передбачених законодавством довідок, посвідчень, інших документів;
 • не вимагає (не приймає) від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші переваги, які є, чи можуть виглядати, як винагорода за рішення чи дії, що належать до його службових обов’язків;
 • не втручається, використовуючи своє службове становище, у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень;
 • не виступає повіреним третіх осіб у справах органу державної влади, в якому він працює, або органів державної влади, підприємств, установ і організацій, діяльність яких контролює;

- не надає незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час
підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень.

2.3.Нагляд за поведінкою державного службовця сприяє ранньому виявленню та запобіганню корупційних правопорушень:

- здійснення витрат, які явно не відповідають рівню оплати праці;

- нетипової поведінки, замкненості, різкої зміни у стосунках з колегами та керівництвом;

 • ухиленню або нехтуванню інструкціями, розбіжності між реальним виконанням справ та пізніше оформленою документацією;
 • виникнення алкогольної або наркотичної залежності;
 • дрібним зловживанням службовим становищем;
 • приховуванню документації та винесенню необґрунтованих рішень;

-  незаконного намагання впливати на рішення, які не належать до власної компетенції, і в яких йдеться про інтереси третіх осіб. Якщо стають відомі такі обставини, слід їх з’ясувати, наприклад за допомогою співбесіди з працівником, його керівником та керівником структурного підрозділу або працівником відповідальним за запобігання корупції в установі.

 

3. Усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь

 

3.1. Основними завданнями усунення причин та умов, що спричиняють вчиненню корупційних діянь є: надання порад, роз’яснень, нагляд за поведінкою посадових осіб, надання пропозицій керівникам щодо проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань, заходів щодо інформування спеціально уповноважених органів у сфері антикорупційного законодавства, при виникненні підкріпленої фактами підозри у вчиненні корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією.

3.2 Важливим заходом щодо усунення причин та умов, які сприяють корупції, є систематичне отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені державними службовцями. Надходження такої інформації може бути забезпечене за рахунок створення громадських приймалень, телефонів довіри, спеціальних поштових скриньок, інтернет – ліній.

3.3.Державні службовці, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання райдержадміністрацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

 

Наверх ↑