Організація роботи з кадрами за 2013 рік

Версія для друкуВерсія для друку

1.      Організація роботи з кадрами

 

          Робота з кадрами в райдержадміністрації  у 2013 році проводилася  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 року № 747 "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади" та плану роботи з кадрами на 2013 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.01.2013 року № 9-к.

         Протягом  звітного періоду робота проводилася  за такими напрямками:

-          формування  складу державних службовців;

-          формування кадрового резерву на посади державних службовців та робота з ним;

-          проведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців;

-          підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення  та державної служби;

-          залучення молоді до державної служби;

-          забезпечення функціонування в райдержадміністрації електронного обліку державних службовців  "Картка";

-          виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2013 рік.

       Районна державна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно  до Регламенту   райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.2007 року №123-к. В райдержадміністрації розроблено положення  про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.08.20107 року №81-к, Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені розпорядженням голови від 06.12.2011 року №95-к. Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 05.12.2011 року №1.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління агропромислового розвитку,  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 року №36. Положення про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів  та надання матеріальної допомоги працівникам управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації затверджено наказом начальника управління від 08.01.2008 року №1. Правила внутрішнього розпорядку працівників управління  затверджені зборами трудового колективу управління від 25.03.2010 року (протокол №2), Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 26.11.2013 року №2.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення Гребінківської районної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 № 36.  Колективний договір    зареєстрований рішенням виконкому міської ради від 26.04.2012 №237, Правила внутрішнього трудового розпорядку управління праці та соціального захисту населення, затверджені на зборах трудового колективу управління від 15.12.2005 року,  Положення про матеріальне заохочення працівників управління праці та соціального захисту населення, затверджене начальником управління 18.01.2013 року та погоджене з профспілковим комітетом.

Управління фінансового управління райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про фінансове управління райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2013 року №113. Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління затверджені на зборах трудового колективу 15.12.2011 року (протокол №1) та затверджено рішенням виконкому Гребінківської міської ради від 23.12.2011 року №714. Положення про преміювання працівників управління, затверджене начальником управління  від 10.12.2010 року № 20-ОД.

Питання роботи з кадрами систематично розглядаються на засіданнях колегії та на щотижневих нарадах у голови  райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання роботи з кадрами розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації.

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації  від 02.07.2013 року № 130-к "Про підсумки роботи з кадрами в І півріччі 2013 року", від 26.12.2013 року "Про підсумки роботи з кадрами у 2013 році". Виконання завдань, визначених в дорученнях були взяті на контроль, стан їх виконання постійно аналізується.

 Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 01.01.2014 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює  70 осіб (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 20 осіб – апарат райдержадміністрації, 16 осіб – самостійні малочисельні структурні підрозділи, 19 осіб – управління праці та соціального захисту населення, 6 осіб – управління агропромислового розвитку,  9 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 22 особи – молодь віком до 35 років, що становить 31 % від загальної кількості, в тому числі віком до 25 років – 3 особи. Гендерний склад: чоловіки - 17 осіб (7 - апарат РДА, 10 – структурні підрозділи), жінки – 53 особи (13- апарат РДА, 40 - структурні підрозділи). Із 70 державних службовців вищу освіту (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною) мають  98 %: юридичну - 2,  економічну – 32, технічну – 9, сільськогосподарську – 9, гуманітарну – 3, педагогічну – 15. В райдержадміністрації 3 державних службовці – магістри державного управління.

В райдержадміністрації щомісячно проводяться семінар-навчання для державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань організаційно-розпорядчої, кадрової роботи, по роз'ясненню  законодавства України, з метою ознайомлення  з новими нормативно-правовими актами, та з інших актуальних питань.              В рамках підготовки до впровадження нового Закону України "Про державну службу" протягом року  проводились відповідні навчання, перед проведенням атестації   державні службовці  самостійно опрацювали положення нового Закону та показали відповідні знання під час проведення атестації.

До 1 квітня 2013 року всі державні службовці райдержадміністрації  подали декларації за місцем роботи. В установленому порядку всі декларації занесені до особових справ державних службовців. Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" 25.04.2013 року в районній газеті "Гребінчин край" опубліковано відомості голови, заступників голови райдержадміністрації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів їх сімей. Працівники відділу культури та архівної справи, відділу освіти, молоді та спорту, що підпадають під дію Закону України "Про запобігання та протидію корупції", до 1 квітня  також подали антикорупційні декларації за місцем роботи.  Працівники відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, з письмового дозволу  голови райдержадміністрації, займаються викладацькою діяльністю  в обсязі, передбаченому чинним законодавством, про що в наявності відповідні довідки.

 

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2012 році

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців“,  наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них  обов’язків і завдань“(із внесеними змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.2012 року № 592 “Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2012 році“, відповідного розпорядження голови райдержадміністрації від 11.01.2013 року № 17-к в січні-лютому 2013 року в райдержадміністрації проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2012 році.  

В апараті райдержадміністрації щорічну оцінку пройшли 10  державних службовців. Робота  6 державних службовців визнана доброю, 4 державних службовців – високою. В структурних підрозділах   щорічну оцінку пройшли 36 державних службовців. Робота 1 держаного службовця визнана задовільною,   решта державних службовців отримала  оцінку добре,  6 особам  рекомендовано підвищення кваліфікації, 14 осіб рекомендовані до зарахування до кадрового резерву на вищі посади. Рекомендації щодо збільшення розміру надбавки отримала 1 особа, 2 особам рекомендовано покращити рівень виконавської дисципліни.  

 Проведення атестації державних службовців районної державної адміністрації.

          Відповідно до розпорядження  голови обласної державної адміністрації від 20.09.2013 року №409 "Про проведення атестації державних  службовців обласної та районних державних адміністрацій, розпорядження голови райдержадміністрації від 04.10.2013 № 190-к "Про проведення атестації  державних службовців  районної державної адміністрації" в листопаді поточного року проведена  атестація державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Створено атестаційну комісію для проведення атестації начальників, заступників начальників управлінь та служби у справах дітей райдержадміністрації, державних службовців апарату райдержадміністрації. Атестацію проведено згідно затвердженого графіку, забезпечено своєчасне подання службових характеристик державних службовців.

 Випадків незгоди  з відомостями, викладеними  у службовій характеристиці, оскарження дій атестаційної комісії та рішень керівника органу не було.

  Формування складу державних службовців

            Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад з використанням кадрового резерву та врахуванням підсумків стажування, а також  шляхом проведення стажування державних службовців, зарахованих до кадрового резерву, на більш високих посадах. В райдержадміністрації особлива увага приділяється організації  стажування осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, особам, які успішно пройшли стажування надається перевага при проведенні конкурсного відбору, практика стажування обов’язково використовується при просуванні по службі того чи іншого державного службовця.

Чисельність державних службовців згідно штатного розпису райдержадміністрації станом на 01.01.2014 року становить 61 особа (без врахування фінансового управління райдержадміністрації), фактично працює  60  державних службовців, 2 посади  вакантні (головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст управління агропромислового розвитку райдержадміністрації). З початку року призначено 18 осіб, із них на конкурсній основі - 13 осіб (всі пройшли стажування на даних посадах, 9 осіб перебували в кадровому резерві); 1 особа призначена відповідно до розпорядження Президента України (голова райдержадміністрації, ІІІ категорія), 2 особи призначені на посади, як такі, що перебували в кадровому резерві  - перший заступник голови райдержадміністрації (IV категорія), заступник голови райдержадміністрації (V категорія), 2 особи призначені в порядку переведення з посад державної служби райдержадміністрації, як такі, що  пройшли стажування.

З початку року  звільнено 10 осіб:  4 осіб - за згодою сторін, 1 особа звільнена відповідно до п. 1 ст. 40 (скорочення посади та відмова від переведення на іншу посаду), 4 осіб звільнено в порядку переведення на інші посади державної служби, 1 особа в зв'язку з досягненням граничного віку та виходом на пенсію.

Плинність кадрів становить 16,6 % проти 25% за 2012 рік.

З початку року до 4 державних службовців застосовано заходи дисциплінарного впливу (у вигляді затримки у присвоєнні чергового рангу до 2 осіб -  головного спеціаліста управління праці та соціального захисту населення, завідувача юридичного сектору; у вигляді затримки у призначенні на вищу посаду до 2 осіб – начальника управління праці та соціального захисту населення, завідувача сектору опіки, піклування, усиновлення та інших форм сімейного влаштування служби у справах дітей), 1 державного службовця  притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення  догани завідувачу сектору з питань

Протягом звітного періоду в райдержадміністрації на посадах державних службовців проведено стажування 18 осіб

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.09.2002 року № 259 утворено конкурсну комісію на заміщення вакантних посад.  Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.11.2011 року №305 затверджено Порядок проведення  іспиту, перелік питань на знання законодавства. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті та малочисельних структурних підрозділах видається розпорядження голови райдержадміністрації. Склад конкурсної комісії оновлюється за потреби. Наказами керівників управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в зазначених  структурних підрозділах утворено власні конкурсні комісії та затверджено Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. У 2013 році в апараті та структурних підрозділах проведено 13 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. Конкурси проведено з дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться спеціальна перевірка.  З початку року проведено 10 таких перевірок.  Інформації, що перешкоджає зайняттю  посад, пов'язаних з виконанням функцій держави  не виявлено. Відділом організаційно-кадрової роботи апарату  розроблені  Методичні рекомендації щодо  організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в апараті та структурних підрозділах Гребінківської  районної  державної адміністрації. 

          Протягом  звітного періоду 2013 року пройшли підвищення кваліфікації  18 державних службовців.

11 державних службовців в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації: 5 державних службовців  – на тематичних короткотермінових семінарах,  1  державний службовець (головний спеціаліст управління  агропромислового розвитку) за професійною програмою для вперше прийнятих на державну службу, 2 особи – навчання державних службовців управлінь праці та соціального захисту населення, 1 особа - навчання з питань звернень громадян, 1 особа -  навчання для начальників  юридичних відділів, 1 особа – навчання для державних службовців відділів культури; 

4 державних службовці пройшли навчання  для осіб, що перебувають в кадровому резерві в ХАРрІ НАДУ;

1 державний службовець (голова райдержадміністрації, 3 категорія) пройшов підвищення кваліфікації  в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України;

2 державних службовці підвищили кваліфікацію в рамках участі у ІІ турі Конкурсу "Кращий державний службовець". 17 державних службовців пройшли підвищення кваліфікації в рамках участі в І турі щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

Складено списки  осіб,  які  у   2015, 2016 роках досягнуть пенсійного віку. Сформований кадровий резерв на ці посади та ведеться робота по навчанню, стажуванню резервістів. У квітні поточного року проведено стажування  на посаді начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (особи,  передпенсійного віку).

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", затвердженого постановою   Кабінету Міністрів  України  від 19.09.2007 року  №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.02.2013 №48-к "Про проведення у 2013 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в райдержадміністрації" 10 квітня поточного року на базі комп’ютерного класу Гребінківської гімназії проведено  І тур Всеукраїнського Конкурсу  "Кращий державний службовець".

Робота з кадровим резервом

            На виконання Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 в райдержадміністрації проводилася робота по формуванню кадрового резерву для державної служби (далі - кадровий резерв) для заміщення посад державних службовців, а також просування їх по службі. При формуванні кадрового резерву   було опрацьовано банк даних молодих осіб, які бажають працювати в органах  державної влади.  Розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.12.2012 року до кадрового резерву на посади державних  службовців на 2013 рік включено 72 особи (без урахування кадрового резерву на посади державних службовців управлінь, що затверджується відповідно наказами керівників цих управлінь). Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу кадрового резерву. Так із 72 осіб включених до кадрового резерву, 30  осіб  – молодь віком до 35 років, що становить 41 % від загальної кількості,  30  осіб  – жінки.

            Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.12.2013 року №242-к "Про затвердження  кадрового резерву на посади керівників, спеціалістів  секторів, відділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на 2014 рік" затверджено кадровий резерв на посади державної служби на 2014 рік.  До кадрового резерву включено 71 особу (без урахування кадрового резерву на посади державних службовців управлінь, що затверджується відповідно наказами керівників цих управлінь, та кадрового резерву на посади голови, заступників голови, керівника апарату). Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу кадрового резерву. Так із 71 особи, включених до кадрового резерву, 39  осіб  – молодь віком до 35 років, що становить 55 % від загальної кількості,  27  осіб  – жінки.

Навчання осіб, включених до кадрового резерву в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, проводиться щоквартально, відповідно до  плану роботи з кадрами та за особистими планами.

В райдержадміністрації використовується практика проведення стажування на посадах державних службовців осіб, які перебувають у кадровому резерві або претендують на зайняття посади керівників, спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій. Протягом звітного періоду проведено стажування  9 осіб,  зарахованих до кадрового резерву, на даних посадах. Також використовується практика залучення резервістів до виконання обов‘язків за посадою, на яку вони перебувають в кадровому резерві, наприклад, під час хвороби чи відпустки основного працівника тощо.

З кадрового резерву на посади державних службовців у звітному періоді призначено 13 осіб, що становить 72 % від загальної кількості.

 

       

 

 

          Робота по залученню молоді до державної служби

          З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота.

        Продовжується робота по веденню та поповненню банку даних молодих людей віком від 18 до 35 років, які бажають працювати в органах державного управління. На даний час банк даних налічує 82 особи. Сформовано банк даних осіб, які бажають отримати освіту за спеціальністю "Державне управління". Банк даних активно використовується при  перегляді списку кадрового резерву на посади державної служби.

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання "круглих столів", які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з  громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України,  Дня державної служби, проведення заходів до Дня Європи. тощо).

 Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується  на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Висвітлюються. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією "Гребінка" та районним радіомовленням. Періодично виходять в ефір теле - радіопередачі з виступами посадових осіб  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. В рамках участі райдержадміністрації у Всеукраїнському Конкурсі «Приязна адміністрація"був створений та продемонстрований по місцевому телебаченню фільм про роботу райдержадміністрації. Створено фільм про стан та розвиток Гребінківського району в цілому та діяльність органів  виконавчої влади зокрема. Широко висвітлено в засобах масової інформації проведення І туру Всеукраїнського Конкурсу "Кращий державний службовець".  

Райдержадміністрацією проведено  соціологічне опитування щодо ставлення громадськості до органів виконавчої влади та актуальних суспільно-політичних питань сьогодення. Опитано 200 респондентів.

            У 2013 році  3 студенти вищих навчальних закладів пройшли навчальну практику  в апараті райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  1 квітня 2013 року №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії" відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації проводиться робота щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту НАДУ у 2013 році рекомендовано 5 осіб (на денну, заочну форму навчання). На заочне відділення за спеціальністю "Державне управління".

 Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах  райдержадміністрації.

З метою надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, відділом організаційно-кадрової роботи апарату  райдержадміністрації, відповідно  до положення про кадрову службу органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 №912, постанови  Кабінету Міністрів  України від 20.09.1995 №747  “Про затвердження  Положення  про роботу  з  кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади”,  проводилися планові перевірки  в структурних підрозділах райдержадміністрації.

Відповідно до Регламенту Гребінківської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.2007 року №123-к, розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2013  року №104-к «Про проведення Дня апарату райдержадміністрації в управлінні агропромислового розвитку"відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації з 10.06.2013 року по 12.06.2013 року здійснено перевірку стану ведення кадрової роботи, дотримання вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення і проходження державної служби та стану організаційно-розпорядчої роботи в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації.  

            За результатами  перевірки складено довідку, проінформовано голову райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу,   проаналізовано недоліки та вжито  заходів по їх виправленню  і покращенню кадрової роботи. Питання про підсумки проведення Дня апарату розглянуто на щотижневій нараді у голови райдержадміністрації 08.07.2013 року.

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, підготовки наказів з кадрових питань. З метою покращення стану кадрової роботи систематично проводяться семінар – наради з актуальних питань кадрової роботи.

Стан функціонування інформаційної системи „Картка”

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про Програму розроблення та впровадження  єдиної державної  комп'ютерної   системи "Кадри" від 21 серпня  1997 року  № 918 в апараті та структурних підрозділах Гребінківської районної державної адміністрації  запроваджено систему електронного обліку державних службовців  "Картка". В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації визначено відповідальних осіб, які здійснюють супровід електронної системи. До електронної системи  згідно графіка вносяться облікові дані  всіх державних службовців райдержадміністрації (включно з фінансовим управлінням). Копії введених особових карток державних службовців  направляються  до  Управління  державної служби Головного управління державної служби  України в Полтавській області  на електронних носіях. На даний час в системі  "Картка" знаходиться  36 облікових карток державних службовців (апарат та  малочисельні структурні підрозділи райдержадміністрації), 19 облікових  карток – державні службовці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, 5 облікових  карток –  державні службовці управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. До електронної системи своєчасно вносяться дані про освіту, сімейний стан, трудову діяльність та всю інформацію щодо проходження державним службовцем державної служби. Проводяться планові перевірки стану надходження даних до електронної системи.

Протягом звітного періоду забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. У 2013 році головою райдержадміністрації прийнято 245 розпоряджень з особового складу, 112 розпорядження про відрядження, 103 розпорядження про відпустки.

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  26 вересня 2012 року №887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату структурних  підрозділів, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності проводиться головою райдержадміністрації.

Відповідно до вищеназваної постанови до посадових інструкцій  керівників структурних підрозділів внесено відповідні зміни.

Протягом звітного періоду забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Забезпечено контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів державним службовцям райдержадміністрації.Чергові ранги присвоєно 14 особам.

    Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження та відзначення працівників району відзнаками районної державної адміністрації до державних та професійних свят. Так, за звітний період було прийнято 7 розпоряджень про нагородження Почесними Грамотами районної державної адміністрації.

Наверх ↑