Організація роботи з кадрами за 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

Про  роботу з кадрами у  2014 році

 

Організація роботи з кадрами

 

          Робота з кадрами в райдержадміністрації у 2014 році проводилася  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 року № 747 "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади" та плану роботи з кадрами на 2014 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.12.2013 року № 244-к.

         Протягом  звітного періоду робота проводилася  за такими напрямками:

-          формування  складу державних службовців;

-          формування кадрового резерву на посади державних службовців та робота з ним;

-          проведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців;

-          підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення  та державної служби;

-          залучення молоді до державної служби;

-          забезпечення функціонування в райдержадміністрації електронного обліку державних службовців  "Картка";

         Районна державна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно  до Регламенту  райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.2007 року №123-к. В райдержадміністрації розроблено положення  про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.08.2010 року №81-к, Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені розпорядженням голови від 06.12.2011 року №95-к. Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 05.12.2011 року №1.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління агропромислового розвитку,  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 року №36. Положення про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів  та надання матеріальної допомоги працівникам управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації затверджено наказом начальника управління від 08.01.2008 року №1. Правила внутрішнього розпорядку працівників управління  затверджені зборами трудового колективу управління від 25.03.2010 року (протокол №2), Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 26.11.2013 року №2.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення Гребінківської районної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 № 36.  Колективний договір    зареєстрований рішенням виконкому міської ради від 26.04.2012 №237, Правила внутрішнього трудового розпорядку управління праці та соціального захисту населення, затверджені на зборах трудового колективу управління від 15.12.2005 року,  Положення про матеріальне заохочення працівників управління праці та соціального захисту населення, затверджене начальником управління 18.01.2013 року та погоджене з профспілковим комітетом.

Управління фінансового управління райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про фінансове управління райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2013 року №113. Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління затверджені на зборах трудового колективу 15.12.2011 року (протокол №1) та затверджено рішенням виконкому Гребінківської міської ради від 23.12.2011 року №714. Положення про преміювання працівників управління, затверджене начальником управління  від 10.12.2010 року № 20-ОД.

Питання роботи з кадрами систематично розглядаються на засіданнях колегії та на щотижневих нарадах у голови  райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання роботи з кадрами розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації:

-          про підсумки роботи щодо відбору вступників до НАДУ при Президентові України в 2013 році та завдання на 2014 рік. (31.01.2014 року);

-          про виконання плану заходів щодо попередження корупції за 2013 рік (28.02.2014 року);

-          про підсумки роботи з кадрами в 2013 році (31.01.2014 року);

-          про виконання плану заходів щодо попередження корупції в І півріччі 2014 року (21.05.2014 року);

-          про стан виконання плану роботи з кадрами в І півріччі 2014 року (25.06.2014 року);

-          про підсумки роботи з кадрами у ІІ півріччі 2014 року (24.12.2014 року).

      

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення та видані розпорядження голови райдержадміністрації  від 27.06.2014 року № 75-к "Про підсумки роботи з кадрами в І півріччі 2014 року", від 30.12.2014 року № 147-к "Про підсумки роботи з кадрами у 2014 році". Виконання завдань, визначених в дорученнях були взяті на контроль, стан їх виконання постійно аналізується.

На  щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації розглянуті наступні питання:

20.01.2014 року – "Про виконання плану заходів щодо попередження корупції за 2013 рік";

03.02.2014 року – "Про виконання плану роботи з кадрами у 2013 році";

03.03.2014 року – "Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділі культури та архівної справи райдержадміністрації за 2013 рік та за січень-лютий 2014 року";

24.03.2014 року – "Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації за 2013 рік та за січень-лютий 2014 року";

07.04.2014 року – "Про підсумки проведення декларування про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями  райдержадміністрації 2013 рік";

07.04.2014 року – " Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у фінансовому управлінні райдержадміністрації у І кварталі 2014 року";

14.07.2014 року "Про роботу з кадрами в апараті та структурних підрозділах  райдержадміністрації в І півріччі 2014 році";

15.09.2014 року "Про підсумки вступу до регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладів за спеціальністю "державне управління" у 2014 році";

15.12.2014 року "Про роботу з кадрами в структурних підрозділах райдержадміністрації у 2014 році".

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення.  

Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 01.01.2015 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює  71 особа (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 20 осіб – апарат райдержадміністрації, 16 осіб – самостійні малочисельні структурні підрозділи, 19 осіб – управління праці та соціального захисту населення, 7 осіб – управління агропромислового розвитку,  9 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 22 особи – молодь віком до 35 років, що становить 31 % від загальної кількості, в тому числі віком до 25 років – 3 особи. Гендерний склад: чоловіки - 15 осіб (6 - апарат РДА, 9 – структурні підрозділи), жінки – 42 особи (8 - апарат РДА, 37 - структурні підрозділи). Із фактично працюючих державних службовців вищу освіту (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною) мають  100 %: юридичну - 2,  економічну – 28, технічну – 8, сільськогосподарську – 6, гуманітарну – 3, педагогічну – 12. В райдержадміністрації 2 державних службовці – магістри державного управління.

               В райдержадміністрації щомісячно проводяться семінар-навчання для державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань організаційно-розпорядчої, кадрової роботи, по роз'ясненню  законодавства України, з метою ознайомлення  з новими нормативно-правовими актами, та з інших актуальних питань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15.01.2014 року   Щодо дотримання  вимог антикорупційного законодавства у сільських радах у 2013 році;

               29.01.2014 року Про виконання плану роботи з кадрами у 2013 році;

               Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2013 року;

               Про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2013 році та завдання на 2014 рік;

               06.03.2014 року Щодо практичного застосування норм чинного законодавства;

               19.03.2014 року  Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2014 році;

               Про виконання окремих положень Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції". Декларування доходів, майна, витрат і зобов'язань фінансового характеру державними службовцями, органами місцевого самоврядування;

               13.05.2014 року Про актуальні питання дотримання антикорупційного законодавства.

               19.05.2014 року Щодо практичного застосування норм чинного законодавства;

               Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері антикорупційної політики;

               26.06.2014 року Про забезпечення режими конфіденційності інформації підрозділами райдержадміністрації, які працюють з документами "Для службового користування";

               Про організацію ведення обліку військовозобов'язаних в органах державної влади;

               09.07.2014 року Про обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)";

               24.07.2014 року Про вимоги щодо участі у швейцарсько-українському проекті "Підтримка децентралізації в Україні";

               20.08.2014 року Про порядок, періодичність і терміни проведення райдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими комітетами міської, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

               Про стан кадрової роботи та дотримання вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації;

               22.09.2014 року Про Закон України "Про співробітництво територіальних громад";

               Щодо практичного застосування норм чинного законодавства;

               15.10.2014 року Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації;

               Про зміни у деяких законодавчих актах України у сфері державної антикорупційної політики;

               19.11.2014 року Про організацію роботи з питань проходження державної служби та дотримання законодавства про працю в структурних підрозділах райдержадміністрації;

               Про практичне застосування норм чинного законодавства;

               19.12.2014 року Про дотримання Закону України "Про захист персональних даних" в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

  До 1 квітня 2014 року всі державні службовці райдержадміністрації  подали декларації за місцем роботи. В установленому порядку всі декларації занесені до особових справ державних службовців. Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" 10.04.2014 року в районній газеті "Гребінчин край" опубліковано відомості голови, заступників голови райдержадміністрації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів їх сімей. Працівники відділу культури та архівної справи, відділу освіти, молоді та спорту, що підпадають під дію Закону України "Про запобігання та протидію корупції", до 1 квітня  також подали антикорупційні декларації за місцем роботи.  Працівники відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, з письмового дозволу  голови райдержадміністрації, займаються викладацькою діяльністю  в обсязі, передбаченому чинним законодавством, про що в наявності відповідні довідки.

 

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців",  наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань"(із внесеними змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.2014 року № 23-к "Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2013 році" в січні-лютому 2014 року в райдержадміністрації проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році. Загалом щорічному оцінюванню  підлягало 42 державних службовців, а саме:

апарат райдержадміністрації – 10 осіб;

структурні підрозділи райдержадміністрації –   32 осіб, в тому числі:

управління праці та соціального захисту населення   – 16 осіб;

          управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 5

          осіб;

фінансове управління райдержадміністрації – 5 осіб;

інші структурні підрозділи – 6 осіб.

Робота 8 державних службовців визнана високою, 1 державного службовця визнана задовільною, решта державних службовців отримала  оцінку "добре". Рекомендовано 2 державним службовцям збільшити розмір надбавки, 4 - підвищити кваліфікацію, 8 осіб рекомендовані на зарахування до кадрового резерву на вищі посади. 

За підсумками проведення щорічної оцінки прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2014 року №39-к "Про підсумки проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями  покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році".

       

Формування складу державних службовців

 

            Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад з використанням кадрового резерву та врахуванням підсумків стажування, а також  шляхом проведення стажування державних службовців, зарахованих до кадрового резерву, на більш високих посадах. В райдержадміністрації особлива увага приділяється організації  стажування осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, особам, які успішно пройшли стажування надається перевага при проведенні конкурсного відбору, практика стажування обов’язково використовується при просуванні по службі того чи іншого державного службовця.

Чисельність державних службовців згідно штатного розпису райдержадміністрації станом на 01.01.2015 року становить 71 особа, фактично працює  57  державних службовців. З початку року призначено 5 осіб, із них на конкурсній основі - 4 особи (4 особи пройшли стажування на даних посадах, 2 особи перебували в кадровому резерві); 1 особа призначена в порядку переведення з посад державної служби райдержадміністрації, як така, що  пройшла стажування.

З початку року  звільнено 13 осіб:  2 особи - за згодою сторін, 1 особа – за власним бажанням; 2 особи звільнені відповідно до п. 1 ст. 40 (скорочення посади та відмова від переведення на іншу посаду), 1 особа звільнена в порядку переведення на інші посади державної служби, 7 осіб в зв'язку з досягненням граничного віку та виходом на пенсію, 1 особа  - за власним бажанням у зв'язку зі вступом на навчання.

Плинність кадрів становить 19,5% проти 16,6 % за 2013 рік.

У 2014 році до  державних службовців не застосовувалися заходи дисциплінарного впливу.

Протягом звітного періоду в райдержадміністрації на посадах державних службовців проведено стажування 11 осіб. Практику стажування застосовано в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації (стажувалась 1 особа), в фінансовому управлінні (1 особа), в апараті  райдержадміністрації (3 особи: 1 особа пройшла стажування на посаді головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи, 1 особа – на посаді начальника відділу організаційно-кадрової роботи, 1 особа на посаді керівника апарату), відділі освіти, молоді та спорту (1 особа), відділі економічного розвитку і торгівлі (4 особа) відділі з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг (1 особа).

   Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.09.2002 року № 259 утворено конкурсну комісію на заміщення вакантних посад.  Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.11.2011 року №305 затверджено Порядок проведення  іспиту, перелік питань на знання законодавства. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті та малочисельних структурних підрозділах видається розпорядження голови райдержадміністрації. Склад конкурсної комісії оновлюється за потреби. Наказами керівників управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в зазначених  структурних підрозділах утворено власні конкурсні комісії та затверджено Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. У 2014 році в апараті та структурних підрозділах проведено 4 конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців. Конкурси проведено з дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться спеціальна перевірка.  З початку року проведено 6 таких перевірок.  Інформації, що перешкоджає зайняттю  посад, пов'язаних з виконанням функцій держави не виявлено. Відділом організаційно-кадрової роботи апарату  розроблені  Методичні рекомендації щодо  організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в апараті та структурних підрозділах Гребінківської  районної  державної адміністрації. 

          Протягом звітного періоду 2014 року пройшли підвищення кваліфікації  15 державних службовців.

11 державних службовців в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації: 9 державних службовців  – на тематичних короткотермінових семінарах,  2  державних службовці  - за професійною програмою;  

4 державних службовці пройшли навчання  для осіб, що перебувають в кадровому резерві в ХАРрІ НАДУ;

21 державних службовців пройшли підвищення кваліфікації в рамках участі в І турі щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

Складено списки  осіб,  які  у   2015, 2016 роках досягнуть пенсійного віку. Сформований кадровий резерв на ці посади та ведеться робота по навчанню, стажуванню резервістів. У грудні 2014 року проведено стажування на посаді керівника апарату райдержадміністрації, головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", затвердженого постановою   Кабінету Міністрів  України  від 19.09.2007 року  №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.02.2014         №27-к "Про проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в райдержадміністрації" 10 квітня 2014 року на базі комп’ютерного класу Гребінківської гімназії проведено  І тур Всеукраїнського Конкурсу  "Кращий державний службовець".

Участь в Конкурсі взяли 7 керівників та 14 головних спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" (вимоги до кандидатів: загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки) та у номінації "Кращий спеціаліст" (вимоги до кандидатів: загальний стаж державної служби не менш як два роки).  Переможцем в номінації  "Кращий керівник " стала  Макогон І.П.,  в номінації  "Кращий спеціаліст" Синенко О.М.

               Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.05.2014 року № 59-к переможців І туру Конкурсу нагороджено Почесними Грамотами райдержадміністрації та районної ради та премійовано.

 

Робота з кадровим резервом

 

            На виконання Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 в райдержадміністрації проводилася робота по формуванню кадрового резерву для державної служби (далі - кадровий резерв) для заміщення посад державних службовців, а також просування їх по службі. При формуванні кадрового резерву   було опрацьовано банк даних молодих осіб, які бажають працювати в органах  державної влади.  Розпорядженням голови райдержадміністрації № 242-к від 24.12.2013 року до кадрового резерву на посади державних  службовців на 2014 рік включено 75 осіб (без урахування кадрового резерву на посади державних службовців управлінь, що затверджується відповідно наказами керівників цих управлінь). Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу кадрового резерву. Так із 75 осіб включених до кадрового резерву, 32  осіб  – молодь віком до 35 років, що становить 41 % від загальної кількості,  34  осіб  – жінки.

            Навчання осіб, включених до кадрового резерву в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, проводиться щоквартально, відповідно до  плану роботи з кадрами та за особистими планами.

Протягом звітного періоду проведено 4 навчання.

23.01.2014   року  за планом:

1.Реформування системи професійного навчання  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012.                                                                                             

2.Організація та планування роботи осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державних службовців районної державної адміністрації.

            3. Проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2014 році.

            4. Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 року.

22.04.2014 року за планом:

          1. Культура та етика діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Закон України "Про правила етичної поведінки" від 17.05.2012 року № 4722-VI.

           2. Закон України "Засади запобігання та протидії корупції".                                                                                                                                                                                                          

             3. Загальні правила поведінки державного службовця. Наказ                         Головдержслужби України від 23.10.00 року  № 58 "Про затвердження Загальних правил поведінки  державного службовця".

  4.     Закон України "Про доступ до публічної інформації".

18.07.2014   року         за планом:                                              

1. Закон України "Про звернення громадян", Указ Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

2.       Закон України "Про місцеве самоврядування ".

          3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002  року № 169 "Про затвердження вакантних посад державних службовців", наказ Головдержслужби від 08.07.2011 року "Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців".

             03.10.2013   року за планом:

          1. Надання адміністративних послуг   органами виконавчої влади та забезпечення їх якості.

            2.   Про виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та необхідності подання  інформації в разі зміни персональних даних.

         Зазначені особи підвищували свій кваліфікаційно – професійний рівень шляхом самоосвіти, на семінарських заняттях, приймали участь у роботі колегій, нарад, засіданнях "круглого столу". Особи, що перебувають в кадровому резерві залучаються до розроблення та участі в заходах райдержадміністрації з організації та проведення в районі заходів до Дня Європи у 2014 році, до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Вшанування пам'яті жертв політичних репресій тощо.

В райдержадміністрації використовується практика проведення стажування на посадах державних службовців осіб, які перебувають у кадровому резерві або претендують на зайняття посади керівників, спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій. Протягом звітного періоду проведено стажування  4 осіб,  зарахованих до кадрового резерву, на даних посадах. Також використовується практика залучення резервістів до виконання обов‘язків за посадою, на яку вони перебувають в кадровому резерві, наприклад, під час хвороби чи відпустки основного працівника тощо.

З кадрового резерву на посади державних службовців у звітному періоді призначено 3 особи, що становить 60 % від загальної кількості.

 

Робота по залученню молоді до державної служби

 

          З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота.

        Продовжується робота по веденню та поповненню банку даних молодих людей віком від 18 до 35 років, які бажають працювати в органах державного управління. На даний час банк даних налічує 47 осіб. Сформовано банк даних осіб, які бажають отримати освіту за спеціальністю "Державне управління". Банк даних активно використовується при  перегляді списку кадрового резерву на посади державної служби.

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання "круглих столів", які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з  громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України,  Дня державної служби, проведення заходів до Дня Європи. тощо).

 Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується  на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією "Гребінка" та районним радіомовленням. Періодично виходять в ефір теле - радіопередачі з виступами посадових осіб  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. В рамках участі райдержадміністрації у Всеукраїнському Конкурсі "Приязна адміністрація" був створений та продемонстрований по місцевому телебаченню фільм про роботу райдержадміністрації. Створено фільм про стан та розвиток Гребінківського району в цілому та діяльність органів  виконавчої влади зокрема. Широко висвітлено в засобах масової інформації проведення І туру Всеукраїнського Конкурсу "Кращий державний службовець". Продовжується активна співпраця районної державної адміністрації з "Молодіжним парламентом Гребінківщини".  Членами Парламенту  являються 150 осіб віком від 14 до 28 років. Членство в Парламенті, участь молоді, в тому числі й учнівської, в роботі даної громадської організації є одним з важливих шляхів підготовки молоді та подальшого її залучення до роботи в органах державного управління. Працівниками райдержадміністрації проведено  засідання  "круглих столів" та 4 засідання Громадської ради при райдержадміністрації. На засідання запрошувалися представники громадських організацій, члени громадської ради при  райдержадміністрації, представники органів місцевого самоврядування, безробітні, роботодавці, спеціалісти районного центру зайнятості, педагоги, працівники культури, учні старших класів загальноосвітніх шкіл району.

Райдержадміністрацією проведено  соціологічне опитування щодо ставлення громадськості до органів виконавчої влади та актуальних суспільно-політичних питань сьогодення. Опитано 200 респондентів.

            У 2014 році 2 студенти вищих навчальних закладів пройшли навчальну практику  в апараті райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  1 квітня 2013 року №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії" відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації проводиться робота щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту НАДУ у 2014 році рекомендовано 4 особи (заочну форму навчання). На заочне відділення за спеціальністю "Державне управління":

1. Безуглу  Людмилу Василівну, 1977 року народження, Кулажинського сільського голову Гребінківського району.

          2. Онищенка Максима  Володимировича, 1986 року народження, заступника начальника управління-начальника відділу організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції.

3. Науменко Тетяну Борисівну, 1983 року народження, головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення   райдержадміністрації.

4. Чайку Юлію Сергіївну, 1986 року народження, головного спеціаліста інформаційних технологій та захисту інформації Управління державної казначейської служби України в Гребінківському районі.

З 2014 року в Харківському регіональному інституті  Національної  академії навчається Зюзь Д.В., головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (денна форма), з 2011 року в Харківському регіональному інституті  Національної  академії навчається Бугай О.М., головний спеціаліст відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів управління Державного казначейства у Гребінківському районі Головного управління Державного казначейства України у Полтавській області, начальник  відділу культури та архівної справи райдержадміністрації Запорожець Р.Р. (заочна форма).

За підсумками розгляду відповідного питання на щотижневій нараді у голови райдержадміністрації дорученням голови райдержадміністрації керівникам структурних підрозділів доручено провести роз'яснювальну роботу з метою виявлення бажаючих до вступу до Національної академії державного управління при Президентові України.

 

Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах  райдержадміністрації

 

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, підготовки наказів з кадрових питань. З метою покращення стану кадрової роботи систематично проводяться семінар – наради з актуальних питань кадрової роботи.

 

Стан функціонування інформаційної системи „Картка”

 

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про Програму розроблення та впровадження  єдиної державної  комп'ютерної   системи "Кадри" від 21 серпня  1997 року  № 918 в апараті та структурних підрозділах Гребінківської районної державної адміністрації  запроваджено систему електронного обліку державних службовців "Картка". В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації визначено відповідальних осіб, які здійснюють супровід електронної системи. До електронної системи  згідно графіка вносяться облікові дані  всіх державних службовців райдержадміністрації. Копії введених особових карток державних службовців  направляються  до  Управління  державної служби Головного управління державної служби  України в Полтавській області  на електронних носіях. На даний час в системі  "Картка" знаходиться  35 облікових карток державних службовців (апарат та  малочисельні структурні підрозділи райдержадміністрації), 17 облікових  карток – державні службовці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, 6 облікових  карток –  державні службовці управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, 9 облікових карток – державні службовці фінансового управління райдержадміністрації. До електронної системи своєчасно вносяться дані про освіту, сімейний стан, трудову діяльність та всю інформацію щодо проходження державним службовцем державної служби. Проводяться планові перевірки стану надходження даних до електронної системи.

Протягом звітного періоду забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. У 2014 році головою райдержадміністрації прийнято 147 розпоряджень з особового складу, 75 розпорядження про відрядження, 79 розпорядження про відпустки.

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  26 вересня 2012 року №887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату структурних  підрозділів, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності проводиться головою райдержадміністрації.

Відповідно до вищеназваної постанови до посадових інструкцій  керівників структурних підрозділів внесено відповідні зміни.

Протягом звітного періоду забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Забезпечено контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів державним службовцям райдержадміністрації. Чергові ранги присвоєно 6 особам.

    Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження та відзначення працівників району відзнаками районної державної адміністрації до державних та професійних свят. Так, за звітний період було прийнято 3 розпорядження про нагородження Почесними Грамотами районної державної адміністрації.  

Наверх ↑