Організація роботи з кадрами за І півріччя 2014 року

Версія для друкуВерсія для друку

1.      Організація роботи з кадрами

          Робота з кадрами в райдержадміністрації  у І півріччі 2014 року проводилася  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 року № 747 "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади" та плану роботи з кадрами на 2014 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.12.2014 року № 244-к. Протягом  звітного періоду робота проводилася  за такими напрямками:

     -    формування  складу державних службовців;

-          формування кадрового резерву на посади державних службовців та робота з ним;

-          проведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців;

-          підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення  та державної служби;

-          залучення молоді до державної служби;

-          забезпечення функціонування в райдержадміністрації електронного обліку державних службовців  "Картка";

-          виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2014 рік.

Питання роботи з кадрами систематично розглядаються на засіданнях колегії та на щотижневих нарадах у голови  райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання роботи з кадрами розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації:

-                про виконання плану заходів щодо попередження корупції за 2013 рік (26.02.2014 року);

-                про виконання плану роботи з кадрами у 2013 році. (03.02.2014 р.);

-                про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділі культури та архівної справи райдержадміністрації за 2013 рік та січень-лютий 2014 року (03.03.2014 року);

-                про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації за 2013 рік та січень-лютий 2014 року (24.03.2014 року);

-                про виконання плану заходів щодо попередження корупції в райдержадміністрації у І кварталі 2014 року(19.05.2014року);

-          про підсумки роботи з кадрами в І півріччі 2014 року (25.06.2014 року).

     На  щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації розглянуті наступні питання:

-                20.01.2014 року – "Про виконання плану заходів щодо попередження корупції за 2013 рік";

-                03.02.2014 року – "Про виконання плану роботи з кадрами у 2013 році".;

     -     03.03.2014 року -  "Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділі культури та архівної справи райдержадміністрації за 2013 рік та січень-лютий 2014 року;

-                24.03.2014 року – "Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації за 2013 рік та січень-лютий 2014 року ";

-                07.04.2014 року – "Про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у фінансовому управлінні райдержадміністрації у І кварталі 2014 року ";

-                07.04.2014 року – "Про підсумки проведення декларування про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру державними службовцями  райдержадміністрації  за 2013 рік ";

     -    12.05.2014 року – "Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського щорічного конкурсу "Кращий державний службовець" в райдержадміністрації в 2014 році ";

-                19.05.2014 року - "Про виконання плану заходів щодо попередження корупції в райдержадміністрації у І кварталі 2014 року".

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення.

Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 01.07.2014 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює  70 осіб (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 19 осіб – апарат райдержадміністрації, 16 осіб – самостійні мало чисельні структурні підрозділи, 19 осіб – управління праці та соціального захисту населення, 7 осіб – управління агропромислового розвитку,  9 осіб – фінансове управління райдержадміністрації.  З них 25 осіб – молодь віком до 35 років, що становить 36 % від загальної кількості, в тому числі віком до 25 років – 4 осіб. Гендерний склад: чоловіки - 16 осіб (6 - апарат РДА, 10 – структурні підрозділи), жінки – 54 особи (13- апарат РДА, 41- структурні підрозділи). Із 70 державних службовців вищу освіту (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною) мають 98%: юридичну - 1,  економічну – 28, технічну – 9, сільськогосподарську – 16, гуманітарну – 2, педагогічну – 12. В райдержадміністрації 2 державних службовці – магістри державного управління.

               В райдержадміністрації щомісячно проводяться семінар-навчання для державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань організаційно-розпорядчої, кадрової роботи, по роз'ясненню  законодавства України, з метою ознайомлення  з новими нормативно-правовими актами, та з інших актуальних питань.

          -   29.01.2014 року:  Про виконання плану роботи з кадрами у 2013 році.

     Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2013 році.

     Про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2013 році та завдання на 2014 рік.             

           -  19.03.2014 року: Щодо виконання окремих положень Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції: декларування майна, доходів, витрат в зобов’язань фінансового характеру державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.    

            Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2014 році.                                                                                                                                                                                                                                       - 17.04.2014 року:   Про порядок підготовки нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Полтавській області чи в його територіальних органах.

               Ведення діловодства, методичні рекомендації щодо роботи із зверненнями громадян відповідно до вимог законодавства.

    -  19.05.2014 року:    Про проведення науково-технічного опрацювання документів установ, підприємств та організацій, в діяльності  яких утворюються документи Національного архівного фонду.

   Щодо практичного застосування норм чинного законодавства.

            Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України у сфері державної  антикорупційної політики.

             До 1 квітня 2014 року всі державні службовці райдержадміністрації  подали декларації за місцем роботи. В установленому порядку всі декларації занесені до особових справ державних службовців. Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" 10.04.2014 року в районній газеті "Гребінчин край" опубліковано відомості заступників голови райдержадміністрації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів їх сімей.

    Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 “Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців“,  наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 “Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них  обов’язків і завдань“(із внесеними змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2014 року № 28 “Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2013 році“, відповідного розпорядження голови райдержадміністрації від 11.02.2014 року №23-к в лютому-березні 2014 року в райдержадміністрації проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році.

Загалом щорічному оцінюванню  підлягало 42 державних службовців, а саме:

- апарат райдержадміністрації – 10 осіб;

- структурні підрозділи райдержадміністрації –   32 осіб, в тому числі:

- управління праці та соціального захисту населення   – 16 осіб;

       - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 5 осіб ;

- фінансове управління райдержадміністрації – 5 осіб;

- інші структурні підрозділи – 6 осіб.

Робота 8 державних службовців визнана високою, 1 державного службовця визнана задовільною, решта державних службовців отримала  оцінку "добре". Рекомендовано 2 державним службовцям збільшити розмір надбавки, 4 - підвищити кваліфікацію, 8 осіб рекомендовані на зарахування до кадрового резерву на вищі посади. 

За підсумками проведення щорічної оцінки прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2014 року №39-к "Про підсумки проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями  покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2013 році".

2.       Формування складу державних службовців

            Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад з використанням кадрового резерву та врахуванням підсумків стажування, а також  шляхом проведення стажування державних службовців, зарахованих до кадрового резерву, на більш високих посадах. В райдержадміністрації особлива увага приділяється організації  стажування осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, особам, які успішно пройшли стажування надається перевага при проведенні конкурсного відбору, практика стажування обов’язково використовується при просуванні по службі того чи іншого державного службовця.

        Чисельність державних службовців згідно штатного розпису райдержадміністрації станом на 01.07.2014 року становить 71 особа (з фінансовим управлінням), фактично працює  69  державних службовців, 3 посади  вакантні (голова райдержадміністрації, перший заступник райдержадміністрації, економіст І категорії бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації). Станом на 01.07.2014 всього з початку року було призначено 3 особи на конкурсній основі.

   За звітний період в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації було звільнено 4 особи (2 особи - за згодою сторін, 1 – особа у зв’язку з складання повноважень, 1 - у зв’язку з переведенням на іншу посаду). Плинність кадрів становить 5,6 % проти 6,5 % за  аналогічний період 2013  року.

Протягом звітного періоду в райдержадміністрації на посадах державних службовців проведено стажування 1 особи.

          Забезпечено контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів державним службовцям райдержадміністрації.

Протягом  звітного періоду 2014 року пройшли підвищення кваліфікації  2 державних службовці в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації: завідувач сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та інших форм сімейного влаштування служби у справах дітей –на тематичному семінарі,  1  державний службовець, вперше прийнятий на державну службу, (головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації) за професійною програмою. 4 державних службовці пройшли навчання в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації за участі представників ХАРрІ НАДУ. Відповідно до плану-графіку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву на 2014 рік у ХАРрІ НАДУ 3 державні службовці пройшли тематичний семінар "Актуальні проблеми державного управління". 22 державних службовці пройшли підвищення кваліфікації в рамках участі в І турі щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

Складено списки  осіб,  які  у   2014, 2015 роках досягнуть пенсійного віку. Сформований кадровий резерв на ці посади та ведеться робота по навчанню, стажуванню резервістів.

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", затвердженого постановою   Кабінету Міністрів  України  від 19.09.2007 року  № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", розпорядження голови районної державної адміністрації від 12.02.2014 №27-к "Про проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в райдержадміністрації" 7 квітня поточного року на базі комп’ютерного класу Гребінківської гімназії проведено  І тур Всеукраїнського Конкурсу  "Кращий державний службовець".

Участь в Конкурсі взяли 12 керівників та 10 головних спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" (вимоги до кандидатів: загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки) та у номінації "Кращий спеціаліст" (вимоги до кандидатів: загальний стаж державної служби не менш як два роки.).  Переможцем в номінації  "Кращий керівник " стала Макогон І.П.,  в номінації  "Кращий спеціаліст"  Синенко О.М.

Переможців І туру Конкурсу премійовано відповідно  до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.05.2014 року №59-к "Про преміювання переможців І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

             3.   Робота з кадровим резервом

            На виконання Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 в райдержадміністрації проводилася робота по формуванню кадрового резерву для державної служби (далі - кадровий резерв) для заміщення посад державних службовців, а також просування їх по службі. При формуванні кадрового резерву   було опрацьовано банк даних молодих осіб, які бажають працювати в органах  державної влади.  Розпорядженням голови райдержадміністрації №242-к від 24.12.2013 року до кадрового резерву на посади державних  службовців на 2014 рік включено 84 особи (без урахування кадрового резерву на посади державних службовців управлінь, що затверджується відповідно наказами керівників цих управлінь). Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу кадрового резерву. Так із 84 осіб включених до кадрового резерву, 40  осіб  – молодь віком до 35 років, що становить 47,6 % від загальної кількості,  54  особи  – жінки, 30 осіб – чоловіки.

Навчання осіб, включених до кадрового резерву в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, проводиться щоквартально, відповідно до  плану роботи з кадрами та за особистими планами. Проведено  відповідні семінари 23.01.2014 року (протокол №1) та 22.04.2014 року (протокол №2).

Протягом звітного періоду проведено 2 навчання:

23.01.2014 року.

                Реформування системи професійного навчання  державних службовців

 та посадових осіб місцевого самоврядування. Реалізація положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012.                                                       

        Організація та планування роботи осіб, зарахованих до кадрового резерву   на посади державних службовців районної державної адміністрації.

        Проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2014 році.

         Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 року.

22.04.2014 року:

         Законодавство про державну службу та система державної служби в Україні. Концепція розвитку державної служби. Шляхи удосконалення державної служби та кадрового забезпечення.  

         Надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та забезпечення їх якості.

          Методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, затверджені наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27.12.2013 року №242.

Зазначені особи підвищували свій кваліфікаційно – професійний рівень шляхом самоосвіти, на семінарських заняттях, приймали участь у роботі колегій, нарад, засіданнях "круглого столу". В райдержадміністрації використовується практика проведення стажування на посадах державних службовців осіб, які перебувають у кадровому резерві або претендують на зайняття посади керівників, спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій. Також використовується практика залучення резервістів до виконання обов‘язків за посадою, на яку вони перебувають в кадровому резерві, наприклад, під час хвороби чи відпустки основного працівника тощо.

         4.    Робота по залученню молоді до державної служби

          З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота. Продовжується робота по веденню та поповненню банку даних молодих людей віком від 18 до 35 років, які бажають працювати в органах державного управління.  На даний час банк даних налічує 68 осіб. Сформовано банк даних осіб, які бажають отримати освіту за спеціальністю "Державне управління". 

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання «круглих столів», які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з  громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України,  Дня державної служби, проведення заходів до Дня Європи. тощо).

             Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується  на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією "Гребінка" та районним радіомовленням. Періодично виходять в ефір теле - радіопередачі з виступами посадових осіб  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. Широко висвітлено в засобах масової інформації проведення І туру Всеукраїнського Конкурсу "Кращий державний службовець". Продовжується активна співпраця районної державної адміністрації з "Молодіжним парламентом Гребінківщини".  Членами Парламенту  являються 150 осіб віком від 14 до 28 років. Членство в Парламенті, участь молоді, в тому числі й учнівської, в роботі даної громадської організації є одним з важливих шляхів підготовки молоді та подальшого її залучення до роботи в органах державного управління.

            Протягом І півріччя 2014 року 1 студент вищого навчального закладу пройшов навчальну практику  в апараті райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії" відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації проводиться робота щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту НАДУ у 2014 році рекомендовано 5 осіб (на денну та заочну форму навчання).

На заочне відділення за спеціальністю "Державне управління":

 1. Бикова Руслана Васильовича, 1982 року народження, завідувача сектору з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 2. Науменко Тетяну Борисівну, 1983 року народження, головного спеціаліста відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації.

3. Чайку Юлію Сергіївну, 1986 року народження, головного спеціаліста інформаційних технологій та комп’ютерної телекомунікації УДКС України в Гребінківському районі.

4. Онищенка Максима Володимировича, 1986 року народження,  головного спеціаліста відділу  фінансово – економічного та організаційно кадрового забезпечення управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

На денне відділення  за спеціальністю "Державне управління":

         1. Зюзя Дмитра Володимировича, 1990 року народження, головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації.

В Харківському регіональному інституті  Національної  академії навчається начальник відділу культури та архівної справи райдержадміністрації Запорожець Р.Р. (заочна форма).

 

 

 

5.   Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах  райдержадміністрації.

З метою надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, відділом організаційно-кадрової роботи апарату  райдержадміністрації, відповідно  до положення про кадрову службу органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 №912, постанови  Кабінету Міністрів  України від 20.09.1995 №747  “Про затвердження  Положення  про роботу  з  кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади”,  проводилися планові перевірки  в структурних підрозділах райдержадміністрації.

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, підготовки наказів з кадрових питань. З метою покращення стану кадрової роботи систематично проводяться семінар – наради з питань кадрової роботи.

У звітному періоді проведено  семінар-нарад на теми:

- Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань у 2013 році  ( 29.01.2014 року);

-  Про виконання плану роботи з кадрами у 2013 році (29.01.2014 року);

- Про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 204 році та завдання на 2015 рік(29.01.2014 року);

               - Про проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"(19.03.2014 року);

               -  Щодо виконання окремих положень Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру державними службовцями райдержадміністрації" (19.03.2014 року);

               - Про стан кадрової роботи та дотримання вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації  (19.05.2014 року).

     6.    Стан функціонування інформаційної системи „Картка”.

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про Програму розроблення та впровадження  єдиної державної  комп'ютерної   системи "Кадри" від 21 серпня  1997 року  № 918 в апараті та структурних підрозділах Гребінківської районної державної адміністрації  запроваджено систему електронного обліку державних службовців  "Картка". В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації визначено відповідальних осіб, які здійснюють супровід електронної системи. До електронної системи  згідно графіка вносяться облікові дані  всіх державних службовців райдержадміністрації (включно з фінансовим управлінням). Копії введених особових карток державних службовців  направляються  до  Управління  державної служби Головного управління державної служби  України в Полтавській області  на електронних носіях. На даний час в системі  "Картка" знаходиться  34 облікові картки державних службовців (апарат та  малочисельні структурні підрозділи райдержадміністрації), 19 облікових  карток – державні службовці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, 7 облікових  карток –  державні службовці управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. , 9 облікових карток – державні службовці фінансового управління райдержадміністрації. До електронної системи своєчасно вносяться дані про освіту, сімейний стан, трудову діяльність та всю інформацію щодо проходження державним службовцем державної служби. Проводяться планові перевірки стану надходження даних до електронної системи.

Протягом звітного періоду забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. У І півріччі 2014 року головою райдержадміністрації прийнято 73 розпорядження з особового складу, 29 розпоряджень про відрядження, 46 розпоряджень про відпустки.

Протягом звітного періоду забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Чергові ранги присвоєно 1 особі.

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату розроблені  Методичні рекомендації щодо  організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в апараті та структурних підрозділах Гребінківської  районної  державної адміністрації. Протягом звітного періоду проведено  2 спец перевірки.

    Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження та відзначення працівників району відзнаками районної державної адміністрації до державних та професійних свят. Так, за звітний період було прийнято 2 розпорядження про нагородження Почесними Грамотами районної державної адміністрації. Підготовлено та направлено 3 подання для нагородження відзнакою Полтавської обласної державної адміністрації, 1 подання з відповідним пакетом документів, щодо присвоєння почесного звання України "Мати-героїня".

Наверх ↑