Організація роботи з кадрами за І півріччя 2015 року

Версія для друкуВерсія для друку

1. Організація роботи з кадрами

 

          Робота з кадрами в райдержадміністрації у І півріччі 2015 року проводилася  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 року № 747 "Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади" та плану роботи з кадрами на 2015 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2014 року № 146-к.

         Протягом  звітного періоду робота проводилася  за такими напрямками:

-          формування  складу державних службовців;

-          формування кадрового резерву на посади державних службовців та робота з ним;

-          проведення аналізу чисельності і якісного складу державних службовців;

-          підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення  та державної служби;

-          залучення молоді до державної служби;

-          забезпечення функціонування в райдержадміністрації електронного обліку державних службовців  "Картка";

         Районна державна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно  до Регламенту  райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.2007 року № 123-к. В райдержадміністрації розроблено положення  про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.08.2010 року № 81-к, Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені розпорядженням голови від 06.12.2011 року № 95-к. Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 05.12.2011 року № 1.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління агропромислового розвитку,  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 року № 36. Положення про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів  та надання матеріальної допомоги працівникам управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації затверджено наказом начальника управління від 08.01.2008 року № 1. Правила внутрішнього розпорядку працівників управління  затверджені зборами трудового колективу управління від 25.03.2010 року (протокол № 2), Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 26.11.2013 року № 2.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення Гребінківської районної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 № 36. Колективний договір зареєстрований рішенням виконкому міської ради від 26.04.2012 № 237, Правила внутрішнього трудового розпорядку управління праці та соціального захисту населення, затверджені на зборах трудового колективу управління від 15.12.2005 року, Положення про матеріальне заохочення працівників управління праці та соціального захисту населення, затверджене начальником управління 18.01.2013 року та погоджене з профспілковим комітетом.

Управління фінансового управління райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про фінансове управління райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2013 року № 113. Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління затверджені на зборах трудового колективу 15.12.2011 року (протокол № 1) та затверджено рішенням виконкому Гребінківської міської ради від 23.12.2011 року № 714. Положення про преміювання працівників управління, затверджене начальником управління  від 10.12.2010 року № 20-ОД.

Питання роботи з кадрами систематично розглядаються на засіданнях колегії та на щотижневих нарадах у голови  райдержадміністрації.

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення.  

Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 01.07.2015 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює  63 особи  (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 18 осіб – апарат райдержадміністрації, 16 осіб – самостійні малочисельні структурні підрозділи, 16 осіб – управління праці та соціального захисту населення, 6 осіб – управління агропромислового розвитку,  7 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 25 осіб – молодь віком до 35 років, що становить 40 % від загальної кількості, в тому числі віком до 25 років – 2 особи. Гендерний склад: чоловіки - 16 осіб (6 - апарат РДА, 10 – структурні підрозділи), жінки – 47 осіб (12 - апарат РДА, 35 - структурні підрозділи). Із фактично працюючих державних службовців вищу освіту (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною) мають  97 %: юридичну - 3,  економічну – 27, технічну – 8, сільськогосподарську – 4, гуманітарну – 7, педагогічну – 12. В райдержадміністрації 4 державних службовці – магістри державного управління.

В райдержадміністрації щомісячно проводяться семінар-навчання для державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань організаційно-розпорядчої, кадрової роботи, по роз'ясненню  законодавства України, з метою ознайомлення  з новими нормативно-правовими актами, та з інших актуальних питань.

До 1 квітня 2015 року державні службовці райдержадміністрації подали декларації за місцем роботи. З 63 осіб, які перебували в трудових відносинах, декларацію подали 62 особи,  1 особа не подала декларацію за станом здоров'я (довідка МСЕК серія АВ № 0475546 група інвалідності – перша А). В установленому порядку всі декларації занесені до особових справ державних службовців. Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на офіційному веб-сайті Гребінківської райдержадміністрації опубліковано відомості голови, заступника  голови райдержадміністрації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів їх сімей.

Відповідно до статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до закону України «Про очищення влади» та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.02.2015 року № 57 в Гребінківській районній державній адміністрації видано  розпорядження голови райдержадміністрації від 12.03.2015 року № 45-к «Про початок проведення в районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», відповідно до якого  в Гребінківській районній державній адміністрації 1 квітня 2015 року розпочато перевірку щодо заступників голови, керівників відділів та завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Державні службовці, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку  перевірки подали до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України  "Про очищення влади" згідно з додатками 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік (всього 15 осіб).

Щодо 6 осіб закінчено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовлено довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», оприлюднено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформацію про результати проведеної перевірки. За результатами проведеної перевірки встановлено, що до зазначених осіб не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». Щодо 9 осіб перевірку не закінчено, у зв'язку з тим, що не всі відповіді надійшли до райдержадміністрації.

 

2. Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2014 році

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців",  наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань" (із внесеними змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2015 року № 40 "Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2014 році" у лютому-березні 2015 року в райдержадміністрації проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2014 році. Загалом щорічному оцінюванню  підлягало 47 державних службовців, а саме:

апарат райдержадміністрації – 12 осіб;

структурні підрозділи райдержадміністрації –   35 осіб, в тому числі:

управління праці та соціального захисту населення   – 16 осіб;

          управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 4

          осіб;

фінансове управління райдержадміністрації – 5 осіб;

інші структурні підрозділи – 10 осіб.

Робота 7 державних службовців визнана високою, 39 державних службовців отримала  оцінку "добре", 1 - неоцінена. Рекомендовано 2 державних службовців направити на навчання, 12 - підвищити кваліфікацію, 9 осіб рекомендовані на зарахування до кадрового резерву на вищі посади. 

       

3. Формування складу державних службовців

 

            Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад з використанням кадрового резерву та врахуванням підсумків стажування, а також  шляхом проведення стажування державних службовців, зарахованих до кадрового резерву, на більш високих посадах. В райдержадміністрації особлива увага приділяється організації  стажування осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, особам, які успішно пройшли стажування надається перевага при проведенні конкурсного відбору, практика стажування обов’язково використовується при просуванні по службі того чи іншого державного службовця.

Чисельність державних службовців згідно штатного розпису райдержадміністрації станом на 01.07.2015 року становить 71 особа, фактично працює  60  державних службовців. З початку року призначено 8 осіб, із них на конкурсній основі - 5 осіб (2 особи пройшли стажування на даних посадах, 2 особи перебували в кадровому резерві); 1 особа призначена, як випускник НАДУ, 2 особи призначено за погодженням вищестоящих державних органів.

За звітний період звільнено 8 осіб:  4 особи - за згодою сторін, 1 особа – за власним бажанням; 1 особа в зв’язку з припиненням повноважень, 2 осіб в зв'язку з виходом на пенсію. Плинність кадрів становить 13 % .

За звітний період 2015 року до  державних службовців не застосовувалися заходи дисциплінарного впливу.

Протягом звітного періоду в райдержадміністрації на посадах державних службовців проведено стажування 3 осіб. Практику стажування застосовано в апараті  райдержадміністрації (2 особи  пройшли стажування на посаді головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи, відділі освіти, молоді та спорту (1 особа).

   Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.09.2002 року № 259 утворено конкурсну комісію на заміщення вакантних посад.  Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.11.2011 року № 305 затверджено Порядок проведення  іспиту, перелік питань на знання законодавства (із внесеними змінами, розпорядження голови райдержадміністрації від 25.06.2015 № 139). Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті та малочисельних структурних підрозділах видається розпорядження голови райдержадміністрації. Склад конкурсної комісії оновлюється за потреби. Наказами керівників управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в зазначених  структурних підрозділах утворено власні конкурсні комісії та затверджено Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. Протягом І півріччя 2015 року в апараті та структурних підрозділах проведено 4 конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців. Конкурси проведено з дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводилась спеціальна перевірка. З початку року проведено 8 таких перевірок. Інформації, що перешкоджає зайняттю посад, пов'язаних з виконанням функцій держави не виявлено.

Протягом звітного періоду 2015 року пройшли підвищення кваліфікації 6 державних службовців.

5 державних службовців в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації: 3 державних службовців – на тематичних короткотермінових семінарах,  2 державних службовці - за професійною програмою;

1 державний службовець пройшов навчання  для осіб, що перебувають в кадровому резерві в ХАРрІ НАДУ;

21 державних службовців пройшли підвищення кваліфікації в рамках участі в І турі щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

1 державний службовець пройшов навчання за програмою самоосвіти, як учасник ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у номінації кращий керівник.

Складено списки осіб, які у 2015, 2016 роках досягнуть пенсійного віку. Сформований кадровий резерв на ці посади та ведеться робота по навчанню, стажуванню резервістів.

Відповідно до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", розпорядження   голови   районної  державної  адміністрації від 16.02.2015  № 34-к "Про проведення у 2015 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в райдержадміністрації" 16 квітня 2015 року на базі комп’ютерного класу Гребінківської гімназії проведено І тур Всеукраїнського Конкурсу "Кращий державний службовець".

Участь в Конкурсі взяли 10 керівників та 11 головних спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" (вимоги до кандидатів: загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки) та у номінації "Кращий спеціаліст" (вимоги до кандидатів: загальний стаж державної служби не менш як два роки). Переможцем в номінації "Кращий керівник " стала Запорожець Р.Р.,  в номінації  "Кращий спеціаліст" Шмиголь В.В.

               Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 22.06.2015 року № 92-к переможця І туру Конкурсу у номінації "Кращий спеціаліст" нагороджено Почесною Грамотою райдержадміністрації та премійовано;  переможця І туру Конкурсу у номінації "Кращий керівник" та учасника ІІ туру Конкурсу (3 місце) нагороджено Почесною Грамотою облдержадміністрації.

 

 

 

 

4. Робота з кадровим резервом

 

            На виконання Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 в райдержадміністрації проводилася робота по формуванню кадрового резерву для державної служби (далі - кадровий резерв) для заміщення посад державних службовців, а також просування їх по службі. При формуванні кадрового резерву   було опрацьовано банк даних молодих осіб, які бажають працювати в органах  державної влади.  Розпорядженнями голови райдержадміністрації № 145-к від 30.12.2015 року «Про затвердження кадрового резерву на посади керівників, спеціалістів відділів, секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на 2015 рік», від 29.04.2015 року № 71-к «Про затвердження кадрового резерву на посади першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації на 2015 рік» до кадрового резерву на посади державних  службовців на 2015 рік включено 79 осіб. Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу кадрового резерву. Так із 79 осіб включених до кадрового резерву, 40 осіб – молодь віком до 35 років, що становить 50,6 % від загальної кількості, 57 осіб – жінки, 22 особи– чоловіки.

            Навчання осіб, включених до кадрового резерву в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, проводиться щоквартально, відповідно до плану роботи з кадрами та за особистими планами.

В райдержадміністрації використовується практика проведення стажування на посадах державних службовців осіб, які перебувають у кадровому резерві або претендують на зайняття посади керівників, спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій. Протягом звітного періоду проведено стажування  3 осіб,  зарахованих до кадрового резерву, на даних посадах. Також використовується практика залучення резервістів до виконання обов‘язків за посадою, на яку вони перебувають в кадровому резерві, наприклад, під час хвороби чи відпустки основного працівника тощо.

 

5. Робота по залученню молоді до державної служби

 

          З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота.

        Продовжується робота по веденню та поповненню банку даних молодих людей віком від 18 до 35 років, які бажають працювати в органах державного управління. На даний час банк даних налічує 49 осіб. Сформовано банк даних осіб, які бажають отримати освіту за спеціальністю "Державне управління". Банк даних активно використовується при  перегляді списку кадрового резерву на посади державної служби.

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання "круглих столів", які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з  громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України,  Дня державної служби, проведення заходів до Дня Європи тощо).

 Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується  на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією "Гребінка" та районним радіомовленням. Періодично виходять в ефір теле - радіопередачі з виступами посадових осіб  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлено інформацію про проведення І туру Всеукраїнського Конкурсу "Кращий державний службовець". Продовжується активна співпраця районної державної адміністрації з "Молодіжним парламентом Гребінківщини".  Членами Парламенту  являються 28 осіб віком від 14 до 28 років. Членство в Парламенті, участь молоді, в тому числі й учнівської, в роботі даної громадської організації є одним з важливих шляхів підготовки молоді та подальшого її залучення до роботи в органах державного управління. Працівниками райдержадміністрації проведено  засідання  "круглих столів" та 4 засідання Громадської ради при райдержадміністрації. На засідання запрошувалися представники громадських організацій, члени громадської ради при  райдержадміністрації, представники органів місцевого самоврядування, безробітні, роботодавці, спеціалісти районного центру зайнятості, педагоги, працівники культури, учні старших класів загальноосвітніх шкіл району.

            У І півріччі 2015 року 3 студенти вищих навчальних закладів пройшли навчальну практику  в апараті та у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  1 квітня 2013 року № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії" відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації проводиться робота щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту НАДУ у 2015 році рекомендовано 4 особи. На заочне відділення за спеціальністю "Державне управління".

 

 

6. Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах  райдержадміністрації

 

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, підготовки наказів з кадрових питань. З метою покращення стану кадрової роботи систематично проводяться семінар – наради з актуальних питань кадрової роботи.

 

7. Стан функціонування інформаційної системи „Картка”

 

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про Програму розроблення та впровадження  єдиної державної  комп'ютерної   системи "Кадри" від 21 серпня  1997 року  № 918 в апараті та структурних підрозділах Гребінківської районної державної адміністрації  запроваджено систему електронного обліку державних службовців "Картка". В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації визначено відповідальних осіб, які здійснюють супровід електронної системи. До електронної системи  згідно графіка вносяться облікові дані  всіх державних службовців райдержадміністрації. Копії введених особових карток державних службовців  направляються  до  Управління  державної служби Головного управління державної служби  України в Полтавській області  на електронних носіях. На даний час в системі  "Картка" знаходиться  34 облікових карток державних службовців (апарат та  малочисельні структурні підрозділи райдержадміністрації), 16 облікових  карток – державні службовці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, 6 облікових  карток –  державні службовці управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, 7 облікових карток – державні службовці фінансового управління райдержадміністрації. До електронної системи своєчасно вносяться дані про освіту, сімейний стан, трудову діяльність та всю інформацію щодо проходження державним службовцем державної служби. Проводяться планові перевірки стану надходження даних до електронної системи.

Протягом звітного періоду забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. У І півріччі 2015 року головою райдержадміністрації прийнято 100 розпоряджень з особового складу, 35 розпоряджень про відрядження, 24 розпоряджень про відпустки.

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  26 вересня 2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату та структурних  підрозділів, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності проводиться головою райдержадміністрації.

Відповідно до вищеназваної постанови до посадових інструкцій  керівників структурних підрозділів внесено відповідні зміни.

Протягом звітного періоду забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Забезпечено контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів державним службовцям райдержадміністрації. Чергові ранги присвоєно 2 особам.

    Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження та відзначення працівників району відзнаками районної державної адміністрації до державних та професійних свят. Так, за звітний період було прийнято 5 розпоряджень про нагородження Почесними Грамотами районної державної адміністрації.  Підготовлено та направлено 1 подання для нагородження відзнакою Полтавської обласної державної адміністрації, 1 подання з відповідним пакетом документів, щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Відповідно до Указу Президента України від 8 травня 2015 року № 260/2015 головою райдержадміністрації вручено нагрудний знак та посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» 1 особі.

Наверх ↑