ПОРЯДОК проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                       

                                                                                                                       

Про затвердження Порядку проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" серед державних службовців  Гребінківської райдержадміністрації у 2016 році

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець":

            1. Затвердити Порядок проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" серед державних службовців Гребінківської райдержадміністрації у 2016 році (додається).

2. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Рудько О.С.) спільно з юридичним сектором апарату райдержадміністрації (Децик А.В.) в п’ятиденний термін подати на державну реєстрацію це розпорядження до Гребінківського районного управління юстиції. Сектору з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (Федоренко Т.В.) забезпечити в десятиденний термін після реєстрації оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Мірошника Р.О.

 

 

         Голова

районної державної

       адміністрації                                                                                                                                      В. РОСПОПОВ   

 

                                                                                

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                 Розпорядження голови

                                              районної  державної

                                                                                               адміністрації

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                

 

 

ПОРЯДОК

проведення першого  туру  щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"  серед державних службовців  Гребінківської райдержадміністрації у 2016 році

 

 

1. Цей порядок визначає механізм проведення  у 2016 році  першого туру щорічного  Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" ( далі Конкурс) серед державних службовців райдержадміністрації.

 

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення авторитету державної служби шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

 

3. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних   службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов‘язки,   мають організаторські здібності, що ґрунтуються  на сучасних знаннях;

удосконалення знань та професійного рівня  державних службовців;

створення умов для кар‘єрного зростання державних службовців;

залучення висококваліфікованих фахівців та молоді до роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг  громадянам;

вплив на формування  суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах   виконавчої влади;

виховання у державних службовців почуття шанобливого  ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

 

4. Конкурс проводиться протягом квітня 2016 року.

 

5. Для проведення  Конкурсу  утворюється Організаційний комітет, який очолює  перший заступник голови райдержадміністрації, а в разі  його відсутності – заступник голови райдержадміністрації. До складу входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Склад Організаційного комітету затверджується окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 6. Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу (далі – Оргкомітет) протягом квітня 2016 року забезпечує проведення Конкурсу і в останній тиждень квітня на своєму засіданні приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців першого туру Конкурсу. Дата проведення Конкурсу визначається Оргкомітетом.

 

7. Конкурс проводиться в номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст".

У номінації "Кращий керівник" беруть участь керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, їх заступники, керівники відділів, секторів апарату та структурних підрозділів  райдержадміністрації.

У номінації "Кращий спеціаліст"  беруть участь головні спеціалісти  апарату райдержадміністрації та спеціалісти І категорії, провідні спеціалісти та головні спеціалісти   структурних підрозділів  райдержадміністрації.

          

8. У Конкурсі беруть участь державні службовці, які займають посади IIІ - VII категорій і мають стаж державної служби.

У номінації "Кращий керівник" - загальний стаж державної служби  учасника   не менш як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік.

У номінації "Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби учасника не менш як два роки.

До участі у Конкурсі допускаються державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

 

9. Відбір  державних службовців для участі у Конкурсі  здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

у номінації "Кращий керівник" - рівень професійності, якості лідера, здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі, комунікабельність, використання сучасних методів управління, ефективність діяльності керівника та результати роботи  колективу підпорядкованого структурного підрозділу, рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами, оцінка роботи керівника споживачами послуг, роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу, ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

у номінації "Кращий спеціаліст" - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів,  виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп‘ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності  підрозділу,  роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу, рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

 

10. Оргкомітет здійснює свою роботу шляхом проведення засідань. За результатами проведення засідань Оргкомітету складаються протоколи, які підписуються головою та секретарем Оргкомітету. Рішення Оргкомітету щодо підсумків  Конкурсу, переможців і лауреатів Конкурсу підписуються усіма присутніми на засіданні членами Оргкомітету.

 

11. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю.

 

12. Для участі в першому турі Конкурсу державні службовці подають Оргкомітету заяву про участь у Конкурсі, завірену належним чином копію особової картки державного службовця за формою П2-ДС, подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації, за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

 

13. Оргкомітет на своєму черговому засіданні розглядає подані  документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або надає їм обґрунтовану відмову, яка оформляється протоколом за підписом голови та секретаря Оргкомітету. Підставою для відмови є невідповідність претендента вимогам, оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

 

14. Конкурс проводиться шляхом проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця, виконання практичних завдань, складання ділового документа, визначення рівня володіння персональним комп'ютером.

 

15. Завдання, які стосуються перевірки знань Конституції України, законодавства про державну службу, виконання практичних завдань щодо складання ділового документа  та визначення рівня володіння персональним комп'ютером надаються Оргкомітету Управлінням Головдержслужби України в Полтавській області.

 

16. Оргкомітет забезпечує складання завдань, які стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники  Конкурсу. Переліки цих завдань  в обох номінаціях затверджуються на засіданні Оргкомітету. Їх обсяг має становити не менше 10 питань. Конкурсні завдання зберігаються у голови Організаційного комітету. Відповідальність за збереження конфіденційності змісту тестових завдань покладається на  Оргкомітет.

 

17. Конкурс проводиться на базі комп’ютерного класу Гребінківської гімназії, за погодженням та з дозволу директора гімназії та начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

18. Приміщення  для проведення Конкурсу має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування  кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання. Конкурсанти не можуть самостійно залишати приміщення, в якому проводиться Конкурс до його закінчення.

 

19. Під час проведення Конкурсу у приміщенні,  де він проводиться, повинно бути присутніми не менше 2/3 складу Організаційного комітету.

 

20. Організаційна підготовка до проведення Конкурсу проводиться  в день проведення конкурсу з усіма учасниками.

 

21. До початку Конкурсу секретар Організаційного Комітету інформує учасників про процедуру проведення Конкурсу. Інформація секретаря про умови Конкурсу  має бути достатньою для учасників. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою Організаційного комітету.

 

22. Конкурс проводиться державною мовою.

 

23. Загальний час для виконання завдань має становити не більше 90 хвилин.

 

24. Завдання конкурсанти виконують на комп’ютері. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

 

25. Після підготовки відповіді на кожне питання конкурсного завдання на комп’ютері конкурсант роздруковує відповідь на спеціально підготовлених аркушах паперу зі штампом райдержадміністрації.

 

26. По закінченні часу, відведеного на виконання конкурсного завдання, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Підбиття підсумків здійснюється після виконання кожного завдання окремо.

 

27. Оцінка проводиться всіма членами Організаційного комітету. Для оцінки знань учасників Конкурсу використовується п'ятибальна система.

 

28. Члени Організаційного комітету  приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання конкурсного завдання. Такі оцінки проставляються на аркуші з відповідями конкурсанта.

 

29. У разі, якщо декілька учасників  набрали  однакову кількість балів, вони визнаються переможцями.

 

30. Оригінали протоколів та виконаних учасниками Конкурсу завдань зберігаються відповідно до номенклатури справ у  відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

31. Підведення підсумків та визначення  переможців  відбувається на підсумковому засіданні Оргкомітету. 

 

32. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами – учасники, які зайняли друге та третє місця. Переможці у кожній номінації  Конкурсу нагороджуються Почесною грамотою голови районної державної адміністрації, лауреати – Подякою голови районної державної адміністрації.

 

33. Відзначення переможців та лауреатів Конкурсу проводиться  у червні 2016 року під час проведення урочистого заходу з нагоди Дня державної служби.

 

34. Переможці Конкурсу в кожній номінації, за поданням Організаційного комітету,  беруть участь у  другому турі Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

  

35. Копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями завдань, направляються до Оргкомітетів  другого туру Конкурсу, не пізніше  30 квітня 2016 року.

 

36. Інформаційні матеріали про проведення конкурсу розміщуються на  веб-сайті райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                            Р. Мірошник

 

 

 

Наверх ↑