Повторне відстеження розпорядження голови РДА № 344

Версія для друкуВерсія для друку

 ЗВІТ

про повторне відстеження  результативності регуляторного

акта – розпорядження голови Гребінківської районної державної

адміністрації «Про  затвердження цін на роботи ( послуги ),

що виконуються архівним  відділом Гребінківської районної

державної адміністрації на договірних засадах» (зі змінами)

                                                                                                                           

12.06.2013

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

       Розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження цін на платні роботи (послуги), що виконуються  архівним відділом Гребінківської  районної державної адміністрації на договірних засадах»  від  06 червня 2012  № 203 (зі змінами), зареєстровано у Гребінківському районному управлінні юстиції 07 червня 2012 за  № 4 /141.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження регуляторного акта

 

      Відділ культури та архівної справи райдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта

       Цілі прийняття регуляторного акта:

 - забезпечити якісне формування Національного архівного фонду;

- вчасно і на належному рівні проводити науково-технічне опрацювання документів підприємств, установ, організацій, забезпечити надійне збереження документів постійного терміну зберігання та з особового складу;

- вмотивовано і якісно виконувати запити громадян та юридичних осіб;

- отримати додаткові  кошти на розвиток архівної справи у районі та зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу .

 

 

4. Строк виконання  заходів з відстеження результативності

 

       08 червня 2012 по 07 червня 2013.

 

5. Тип відстеження

 

       Повторне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження

 

      Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність

 

- кількість наданих платних послуг із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах та організаціях;

 

- обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг;

 

- кількість архівних довідок, виданих на платній основі;

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

 

- кількість наданих платних послуг із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах та організаціях - 8

 

- обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг  - 27 914,60  грн.

 

- кількість архівних довідок, виданих на платній основі – 0.

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

        В результаті впровадження регуляторного акта – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження цін на платні роботи (послуги), що виконуються  архівним відділом Гребінківської  районної державної адміністрації на договірних засадах» було здійснено науково-технічне опрацювання документів 8-ми установ та організацій: з них 4 – джерела формування Національного архівного фонду, 2 – установи, що ліквідовувались.  Були отримані кошти за надані послуги, які надійшли на спецрахунок райдержадміністрації відділу культури та архівної справи в сумі 27 917, 60 грн., які  використані на оплату праці працівників госпрозрахункового підрозділу.

      Прийняття регуляторного акту є актуальним для подальшого вдосконалення системи надання послуг на договірних засадах, шляхом впровадження цього нормативно-правового акту вдається частково досягти поставлених цілей.

 

 

Головний спеціаліст відділу

культури та архівної справи                                                                                                                                            О. Синенко

Наверх ↑