Про роботу з персоналом в райдержадміністрації в 2017 році

Версія для друкуВерсія для друку

Про роботу з персоналом в райдержадміністрації в 2017 році

 

Робота з персоналом в райдержадміністрації у 2017 році проводилася відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу» та плану роботи з персоналом на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.01.2017 року № 5-к.

Протягом звітного періоду робота з персоналом проводилася за такими напрямками: формування складу державних службовців; проведення аналізу кількісного і якісного складу державних службовців; підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання державних службовців; організація роботи з персоналом; здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства про державну службу; дотримання чинного законодавства з питань нагород.

Відділом організаційної роботи та управління персоналом проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 31.12.2017 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює 66 осіб (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 17 осіб – апарат райдержадміністрації, 19 осіб –малочисельні структурні підрозділи, 6 осіб – відділ агропромислового розвитку, 19 осіб – управління соціального захисту населення, 5 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 43 особи – молоді люди віком до 44 років, що становить 67 % від загальної кількості. Гендерний склад: чоловіки ‒ 14 осіб (5 ‒ апарат райдержадміністрації, 9 – структурні підрозділи), жінки – 52 осіб (12 ‒ апарат райдержадміністрації, 40 ‒ структурні підрозділи). Із фактично працюючих державних службовців мають: юридичну освіту ‒ 4, економічну – 25, технічну – 13, сільськогосподарську – 3, гуманітарну – 4, педагогічну – 12. В райдержадміністрації 3 державних службовці – магістри державного управління.

Чисельність державних службовців згідно зі штатним розписом райдержадміністрації станом на 31.12.2017 року становить 70 осіб, фактично працює 64 державних службовців. З початку року призначено 1 особу в порядку переведення з іншої установи, 1 державного службовця переведено на вищу посаду за результатами конкурсу.

За звітний період звільнено 4 особи: 1‒ за угодою сторін, 3 – в порядку переведення в іншу установу. Плинність кадрів в 2017 році становить 6 % проти 11 % у 2016 році.

Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснювалось за рахунок проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад. Протягом звітного періоду 2017 року в апараті та структурних підрозділах проведено 1 конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» ‒ завідувача архівного сектору райдержадміністрації. В даному конкурсі взяла участь одна особа, яка і була призначена на посаду. Також було оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» ‒ головного спеціаліста юридичного сектору райдержадміністрації. Даний конкурс не відбувся, оскільки жоден кандидат не подав документи.

Протягом звітного періоду пройшли підвищення рівня професійної компетентності 46 державних службовців: 8 осіб в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації: 1 ‒ на семінарі, 5 ‒ на тематичному короткотерміновому семінарі та 2 ‒ на тематичному постійно діючому семінарі; 4 державних службовців в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійною програмою, з них 2 особи взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі; 2 державні службовці пройшли навчання за професійною програмою у Полтавському  національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка; 1 державний службовець на тематичних короткострокових семінарах в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації та в Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України; 3 державних службовці в обласній державній адміністрації на тематичному короткостроковому семінарі; 1 – взяла участь у навчанні в обласній державній адміністрації;  1 державний службовець опанував навчальну програму на тему: «Публічні закупівлі: Організація електронних торгів в системі»; 1 державний службовець ‒ в комунальному вищому навчальному закладі «Гадяцький коледж культури та мистецтв ім. І.П. Котляревського» на семінарі; 4 державних службовців пройшли навчання у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту на безпеки життєдіяльності Полтавської області, з них 1 державний службовець прослухав курс з підвищення кваліфікації у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління та 1 – на навчально-методичному семінарі  в обласній державній адміністрації; 1 державний службовець на тематичному семінарі в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; 20 державних службовців ‒ в рамках участі в І турі щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець», з них 2 державних службовців пройшли навчання за програмою самоосвіти, як учасники ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Державні службовці, відповідальні за роботу з персоналом пройшли навчання на семінарі «Актуальні питання застосування Закону України «Про державну службу» (1 особа), на тематичному короткостроковому семінарі «Актуальні питання реалізації державної кадрової та антикорупційної політики» (3 особи).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  01.04.2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» проводиться робота щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2017 році були рекомендовані: 1 особа на денну форму навчання та 2 особи на заочне відділення. В поточному році була зарахована на навчання 1 особа до Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Крім того, на даний час продовжують навчання в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 3 особи, з яких 1 особа навчається в аспірантурі.

Також в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на заочному відділення за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» навчається 1 особа.

Всього з 2004 року, за направленням районної державної адміністрації, в Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах за напрямом «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління»): здобули вищу освіту ‒ 25 осіб, не закінчили навчання з різних причин ‒ 2 особи, зарахована на навчання – 1 особа,  навчається на даний час ‒ 4 особи.

Питання роботи з персоналом систематично розглядаються на засіданнях колегії та на нарадах у голови райдержадміністрації. Так, у 2017 році на засіданнях колегії райдержадміністрації розглянуто 4 питання, на нарадах у голови райдержадміністрації розглянуто 1 питання. За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення та видані розпорядження.

Також проводились семінар-наради з актуальних питань трудового законодавства та державної служби. Так, протягом звітного періоду розглянуто 6 питань за участю державних службовців.

З метою надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства про працю та державну службу відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації проведено перевірку у секторі культури райдержадміністрації.

Перевірено ведення особових справ, журналів реєстрації наказів, обліку особових справ та трудових книжок. Проаналізовано накази за 2016, 2017 роки, посадові інструкції.

За результатами перевірки складено відповідну довідку, поінформовано голову райдержадміністрації. Результати перевірки проаналізовано та вжито заходів по виправленню недоліків і покращенню кадрової роботи.

Протягом звітного періоду відділом організаційної робота та управління персоналом забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. Станом на 31.12.2017 року головою райдержадміністрації видано 88 розпоряджень з особового складу, 105 розпоряджень про відрядження, 80 розпоряджень про відпустки.

Забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Забезпечено контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів державним службовцям райдержадміністрації. Протягом 2017 року черговий ранг державного службовця присвоєно 1 особі.

Одним із напрямків роботи з персоналом є нагородження та відзначення працівників району державними нагородами України, відзнаками обласної та районної держадміністрацій до державних, ювілейних та професійних свят.

Так у 2017 році відділом організаційної роботи та управління персоналом підготовлено 15 проектів розпоряджень про нагородження Почесними Грамотами районної державної адміністрації, підготовлено та вручено 153 Почесних Грамот райдержадміністрації, 10 грамот, 1 подяку.

В І кварталі 2017 року складені списки осіб, які підлягають нагородженню відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» відповідно до Указу Президента України від 17.02.2016 № 54/2016 та направлені до облдержадміністрації. В ІІ кварталі 2017 року підготовлено клопотання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України», підготовлено 2 клопотання щодо нагородження Почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради. В ІІІ кварталі 2017 року підготовлено 1 подання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України», підготовлені матеріали та забезпечено нагородження обласною грамотою – 1 особу.

 

Наверх ↑