Про стан кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу за 2015 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

Про стан кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу за 2015 рік

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Організація роботи з кадрами

 

Робота з кадрами в райдержадміністрації у 2015 році проводилася відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 року № 747 «Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади» та плану роботи з кадрами на 2015 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.12.2014 року № 146-к.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 04.06.2015 № 117 «Про функціональні повноваження голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації» відповідальність за роботу з кадрами покладена на керівника апарату райдержадміністрації

Для організації роботи з кадрами в апараті райдержадміністрації створений відділ організаційно-кадрової роботи.

Протягом  звітного періоду робота проводилася  за такими напрямками:

-          формування складу державних службовців;

-          формування кадрового резерву на посади державних службовців та робота з ним;

-          проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань;

-          проведення аналізу кількісного і якісного складу державних службовців;

-          підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання  кадрів;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби;

-          залучення молоді до державної служби;

-          забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади».

Районна державна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.2007 року № 123-к. В райдержадміністрації розроблено положення  про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.08.2007 року № 81-к, Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені розпорядженням голови від 06.12.2011 року № 95-к. Колективний договір зареєстрований у Гребінківському районному управлінні юстиції від 05.12.2011 року № 1.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про відділ агропромислового розвитку,  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.11.2015 року № 264. Положення про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів  та надання матеріальної допомоги працівникам відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації затверджено наказом начальника відділу від 25.11.2015 року № 20-к, Колективний договір в зв’язку з реорганізацією знаходиться на реєстрації у Гребінківському районному управлінні юстиції.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення Гребінківської районної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2013 № 36. Колективний договір зареєстрований рішенням виконкому міської ради від 26.04.2012 № 237, Правила внутрішнього трудового розпорядку управління праці та соціального захисту населення, затверджені на зборах трудового колективу управління від 15.12.2005 року, Положення про матеріальне заохочення працівників управління праці та соціального захисту населення, затверджене начальником управління 18.01.2013 року та погоджене з профспілковим комітетом.

Фінансове управління райдержадміністрації здійснює свою діяльність відповідно до Положення про фінансове управління райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2013 року № 113. Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління затверджені на зборах трудового колективу 15.12.2011 року (протокол № 1) та затверджено рішенням виконкому Гребінківської міської ради від 23.12.2011 року № 714. Положення про преміювання працівників управління, затверджене начальником управління від 10.12.2010 року № 20-ОД.

Питання роботи з кадрами систематично розглядаються на засіданнях колегії та на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання роботи з кадрами розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації:

про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2014 році та завдання на 2015 рік (28.01.2015 року);

про стан виконання плану роботи з кадрами в 2014 році (27.02.2015 року);

про виконання плану заходів щодо попередження корупції за ІV квартал 2014 року (25.03.2015);

про виконання плану заходів щодо попередження корупції за І квартал 2015 року (27.05.2015);

про підсумки роботи з кадрами у І півріччі 2015 року (30.06.2015 року);

про виконання плану заходів щодо попередження корупції за ІІ квартал 2015 року (26.08.2015);

про виконання плану заходів щодо попередження корупції за ІІІ квартал 2015 року (25.11.2015);

про підсумки роботи з кадрами у ІІ півріччі 2015 року (23.12.2015 року).

На щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації розглянуті наступні питання:

05.05.2015 року – «Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» в райдержадміністрації в 2015 році;

21.07.2015 року – «Про роботу з кадрами в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації в І півріччі 2015 року»;

18.08.2015 року – «Про виконання плану заходів щодо попередження корупції за ІІ квартал 2015 року»;

01.09.2015 року – «Про підсумки вступу до регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові України та інших вищих навчальних закладів за спеціальністю «Державне управління» в 2015 році;

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення та розпорядження.

 

2. Формування складу державних службовців

 

Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 01.01.2016 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює 62 особи (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 18 осіб – апарат райдержадміністрації, 21 особа – самостійні малочисельні структурні підрозділи, 16 осіб – управління праці та соціального захисту населення, 7 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 25 осіб – молодь віком до 35 років, що становить 40 % від загальної кількості, в тому числі віком до 25 років – 3 особи. Гендерний склад: чоловіки - 14 осіб (5 - апарат РДА, 9 – структурні підрозділи), жінки – 48 осіб (13 - апарат РДА, 35 - структурні підрозділи). Із фактично працюючих державних службовців вищу освіту (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною) мають 97 %: юридичну - 5, економічну – 25, технічну – 9, сільськогосподарську – 3, гуманітарну – 8, педагогічну – 12. В райдержадміністрації 4 державних службовці – магістри державного управління.

Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад з використанням кадрового резерву та врахуванням підсумків стажування, а також шляхом проведення стажування державних службовців, зарахованих до кадрового резерву, на більш високих посадах. В райдержадміністрації особлива увага приділяється організації стажування осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, особам, які успішно пройшли стажування надається перевага при проведенні конкурсного відбору, практика стажування обов’язково використовується при просуванні по службі того чи іншого державного службовця.

Чисельність державних службовців згідно штатного розпису райдержадміністрації станом на 01.01.2016 року становить 70 осіб, фактично працює 59 державних службовців. З початку року призначено 20 осіб, із них на конкурсній основі - 7 осіб (з них 3 особи пройшли стажування на даних посадах, 3 особи перебували в кадровому резерві); 1 особа призначена, як випускник НАДУ, 3 особи призначено за погодженням вищестоящих державних органів; 3 державних службовці переведено на інші посади за результатами стажування; 6 державних службовців переведено на інші посади в зв’язку з реорганізацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації) (з них 2 особи переведені із одного структурного підрозділу в інший за підсумками стажування, 4 осіб переведено на рівнозначні посади за функціональними повноваженнями в межах одного структурного підрозділу).

За звітний період звільнено 24 особи: 5 осіб ‒ за згодою сторін, 2 особи ‒ в зв’язку з виходом на пенсію по інвалідності (начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації; заступник начальника управління-начальник відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління праці та соціального  захисту населення райдержадміністрації); 1 особа ‒ в зв’язку з припиненням повноважень, 5 осіб ‒ в зв'язку з виходом на пенсію; 5 осіб ‒ в зв’язку з переходом на іншу роботу в райдержадміністрації; 6 осіб ‒ у зв’язку з реорганізацією управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Плинність кадрів становить 39 % .

За звітний період до державних службовців не застосовувалися заходи дисциплінарного впливу.

Протягом звітного періоду в райдержадміністрації на посадах державних службовців проведено стажування 10 осіб. Практику стажування застосовано в апараті  райдержадміністрації (5 осіб) та структурних підрозділах райдержадміністрації (5 осіб).

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.09.2002 року № 259 утворено конкурсну комісію на заміщення вакантних посад.  Розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.11.2011 року № 305 затверджено Порядок проведення іспиту, перелік питань на знання законодавства (із внесеними змінами, розпорядження голови райдержадміністрації від 25.06.2015 № 139). Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в апараті та малочисельних структурних підрозділах видається розпорядження голови райдержадміністрації. Склад конкурсної комісії оновлюється за потреби. Наказами керівників відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в зазначених структурних підрозділах утворено власні конкурсні комісії та затверджено Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Протягом 2015 року в апараті та структурних підрозділах проведено 8 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. Конкурси проведено з дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводилась спеціальна перевірка. З початку року проведено 8 таких перевірок. Інформації, що перешкоджає зайняттю посад, пов'язаних з виконанням функцій держави не виявлено.

Протягом 2015 року черговий ранг державного службовця присвоєно 6 особам: апарат райдержадміністрації – 3 особи, структурні підрозділи райдержадміністрації – 3 особи.

Протягом звітного періоду 2015 року пройшли підвищення кваліфікації 11 державних службовців.

10 державних службовців в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації: 8 державних службовців – на тематичних короткотермінових семінарах,  2 державних службовці - за професійною програмою;

1 державний службовець пройшов навчання  для осіб, що перебувають в кадровому резерві в ХАРрІ НАДУ.

21 державних службовців пройшли підвищення кваліфікації в рамках участі в І турі щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець".

1 державний службовець пройшов навчання за програмою самоосвіти, як учасник ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації кращий керівник.

Складено списки осіб, які у 2015, 2016 роках досягнуть пенсійного віку. Сформований кадровий резерв на ці посади та ведеться робота по навчанню, стажуванню резервістів.

 

3. Робота з кадровим резервом

 

            На виконання Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 в райдержадміністрації проводилася робота по формуванню кадрового резерву для державної служби (далі - кадровий резерв) для заміщення посад державних службовців, а також просування їх по службі. При формуванні кадрового резерву було опрацьовано банк даних молодих осіб, які бажають працювати в органах державної влади. Розпорядженнями голови райдержадміністрації № 145-к від 30.12.2015 року «Про затвердження кадрового резерву на посади керівників, спеціалістів відділів, секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на 2015 рік», від 29.04.2015 року № 71-к «Про затвердження кадрового резерву на посади першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації на 2015 рік» до кадрового резерву на посади державних службовців на 2015 рік включено 79 осіб. Відділом організаційно-кадрової роботи проведено кількісний та якісний аналіз складу кадрового резерву. Так із 79 осіб включених до кадрового резерву, 40 осіб – молодь віком до 35 років, що становить 50,6 % від загальної кількості, 57 осіб – жінки, 22 особи – чоловіки.

            Навчання осіб, включених до кадрового резерву в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, проводиться щоквартально, відповідно до плану роботи з кадрами та за особистими планами.

Протягом звітного періоду проведено 4 навчання.

20.02.2015 року за планом:

1. Організація та планування роботи осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державних службовців районної державної адміністрації.

2. Ознайомлення із Законом України «Про очищення влади».

3. Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 року № 563.

4. Проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2015 році.

5. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

16.04.2015 року за планом:

1. Закон України «Про запобігання корупції» (нова редакція).

2. Надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та забезпечення їх якості.

3. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року № 789.

23.07.2015 року за планом:

1. Про внесення змін до Указу Президента України «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» № 33/2012 від 25 січня 2012 року.

2. Про порядок стажування у державних органах. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах».

3. Закон України «Про відпустки». 

08.10.2015 року за планом:

1.Про виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та необхідності подання інформації в разі зміни персональних даних.

2. Закон України від 7 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» (нова редакція), набирає чинності з 1 січня 2016 року.

3. Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 року № 563.

4. Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 14.04.2004 року «Про невідкладні заходи щодо удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими особами цих органів».

Зазначені особи підвищували свій кваліфікаційно-професійний рівень шляхом самоосвіти, на семінарських заняттях, приймали участь у роботі колегій, нарад, засіданнях «круглого столу». Особи, що перебувають в кадровому резерві залучаються до розроблення та участі в заходах райдержадміністрації з організації та проведення в районі заходів до Дня Європи у 2015 році, до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Вшанування пам'яті жертв політичних репресій тощо.

В райдержадміністрації використовується практика проведення стажування на посадах державних службовців осіб, які перебувають у кадровому резерві або претендують на зайняття посади керівників, спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій. Протягом звітного періоду проведено стажування 7 осіб, зарахованих до кадрового резерву, на даних посадах. Також використовується практика залучення резервістів до виконання обов‘язків за посадою, на яку вони перебувають в кадровому резерві, наприклад, під час хвороби чи відпустки основного працівника тощо.

В райдержадміністрації призначено (переведено) 7 осіб на посади державних службовців, з числа тих, які перебували в резерві кадрів на ці посади: призначено на посаду головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації ‒ Ярову Ірину Юріївну, головного спеціаліста сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації ‒ Гриня Олександра Вікторовича, головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ‒ Зінченко Вікторію Анатоліївну; переведено на посаду керівника апарату райдержадміністрації ‒ Мірошника Руслана Олександровича, начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації ‒ Пугач Тетяну Павлівну, начальника відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації ‒ Шмиголя Вадима Вікторовича, начальника фінансово-господарського відділу фінансового управління ‒ Романченко Аллу Василівну.

 

4. Робота по залученню молоді до державної служби

 

З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота.

Продовжується робота по веденню та поповненню банку даних молодих людей віком від 18 до 35 років, які бажають працювати в органах державного управління. На даний час банк даних налічує 49 осіб. Сформовано банк даних осіб, які бажають отримати освіту за спеціальністю «Державне управління». Банк даних активно використовується при перегляді списку кадрового резерву на посади державної служби.

Також проводиться робота по залученню випускників вищих навчальних закладів до роботи в райдержадміністрації. Так у 2015 році було призначено 1 особу, як випускника ХарРІ НАДУ при Президентові України.

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання «круглих столів», які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України, Дня державної служби, проведення заходів до Дня Європи тощо).

 Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією «Гребінка» та районним радіомовленням. Періодично виходять в ефір теле - радіопередачі з виступами посадових осіб районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлено інформацію про проведення І туру Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець».

            У 2015 році 3 студенти вищих навчальних закладів пройшли навчальну практику в апараті райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  1 квітня 2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації проводиться робота щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту НАДУ у 2015 році було рекомендовано 4 особи.

До вступу до Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка у 2015 році рекомендована 1 особа на заочне відділення за спеціальністю «Державна служба»: Онищенко Максим Володимирович, заступник начальника управління-начальник відділу організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції.

У Харківському регіональному інституті Національної академії на даний час навчаються 4 особи.

В 2015 році закінчили Харківський регіональному інститут  НАДУ Запорожець Р.Р., –  начальник відділу культури та архівної справи райдержадміністрації, Сальник Т.П., – адміністратор відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

В 2015 році на посади державних службовців призначено 19 осіб, з них молоді до 35 років – 10 осіб. Протягом 2015 року проведено конкурсний відбір на посади:

головного спеціаліста сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

завідувача сектору з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

головного спеціаліста відділу оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

економіста І категорії бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації.

головного спеціаліста відділу фінансово-економічного та організаційно-кадрового забезпечення управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Взагалі в конкурсному відборі приймали участь 20 осіб, з них молоді до 35 років 12 осіб ( 4 - призначено на посади).

 

5. Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах райдержадміністрації

 

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби, підготовки наказів з кадрових питань. З метою покращення стану кадрової роботи систематично проводяться семінар-наради з актуальних питань кадрової роботи:

18.02.2015 року «Про порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

«Про виконання комплексу антикорупційних заходів управліннями та відділами райдержадміністрації»;

«Про вимоги до Порядку підготовки нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Полтавській області чи в його територіальних органах»;

20.02.2015 року «Про порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства;

17.03.2015 року «Про підсумки виконання Плану заходів щодо попередження корупції за 2014 рік та основні завдання на 2015 рік»;

 «Про проведення у 2015 році щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

13.05.2015 року Вивчення змін до «Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, проведення їх державної реєстрації»;

«Про введення в дію Закону України «Про запобігання корупції»;

08.06.2015 року «Про зміни до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації»;

«Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

17.06.2015 року «Про стан кадрової роботи та дотримання вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення та державної служби в структурних підрозділах райдержадміністрації»;

«Про зміни до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації»;

15.07.2015 року «Про антикорупційне законодавство України. Основні нормативно-правові акти антикорупційного законодавства»;

«Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

«Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» (Постанова КМУ від 17.06.2015 № 413);

29.07.2015 року «Про зміни в антикорупційному законодавстві»;

«Про нормативно-правові акти, що регулюють питання запобігання корупції»;

01.09.2015 року «Основні положення Закону України «Про запобігання корупції»;

15.10.2015 року «Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» заступників структурних підрозділів, державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації»;

«Види відповідальності за порушення Закону України «Про запобігання корупції»;

09.12.2015 року «Про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2015 році та завдання на 2016 рік»;

«Про відповідальність за корупційні правопорушення».

 

6. Результативність проведення щорічної оцінки роботи державних службовців у 2014 році

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців2,  наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань» (із внесеними змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 12.02.2015 року № 40 «Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2014 році» у лютому-березні 2015 року в райдержадміністрації проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2014 році. Загалом щорічному оцінюванню  підлягало 47 державних службовців, а саме:

апарат райдержадміністрації – 12 осіб;

структурні підрозділи райдержадміністрації –   35 осіб, в тому числі:

управління праці та соціального захисту населення   – 16 осіб;

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 4 особи;

фінансове управління райдержадміністрації – 5 осіб;

інші структурні підрозділи – 10 осіб.

Робота 7 державних службовців визнана високою, 39 державних службовців отримала  оцінку «добре», 1 - неоцінена. Рекомендовано 2 державних службовців направити на навчання, 12 - підвищити кваліфікацію, 9 осіб рекомендовані на зарахування до кадрового резерву на вищі посади. 

 

7. Стан виконання Закону України «Про очищення влади»

 

Відповідно до статей 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до закону України «Про очищення влади» та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.02.2015 року № 57 в Гребінківській районній державній адміністрації видано  розпорядження голови райдержадміністрації від 12.03.2015 року № 45-к «Про початок проведення в районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», відповідно до якого  в Гребінківській районній державній адміністрації розпочато перевірку:

1 квітня 2015 року − щодо заступників голови, керівників відділів та завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

2 листопада 2015 року − щодо заступників структурних підрозділів, державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відповідальним за проведення перевірки визначено  відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Державні службовці, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку  перевірки подали до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України  «Про очищення влади» згідно з додатками 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік (всього 55 осіб).

Щодо заступників голови, керівників відділів та завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (15 осіб) закінчено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовлено довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», оприлюднено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформацію про результати проведеної перевірки. За результатами проведеної перевірки встановлено, що до зазначених осіб не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Щодо заступників структурних підрозділів, державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (40 осіб) триває перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».

Наверх ↑