Про затвердження районної програми правової освіти населення Гребінківського району на 2016-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

 

Про внесення на розгляд районної ради  проекту рішення

     Районна державна адміністрація направляє для розгляду на наступній  сесії районної ради проект рішення  «Про затвердження районної Програми правової освіти населення Гребінківського району на 2016 -2020 роки» та доручає:

    представляти проект рішення сесії районної ради та внесені зміни та доповнення до районної  Програми правової освіти населення Гребінківського району на 2016 -2020 роки на пленарному засіданні – Мірошник Р.О., керівник апарату Гребінківської районної державної адміністрації;

    супроводжувати проект рішення та внесені зміни та доповнення до  районної  Програми правової освіти населення Гребінківського району на 2016 -2020 роки на пленарному засіданні – Мірошник Р.О., керівник апарату Гребінківської районної державної адміністрації .

           У зв’язку з викладеним  просимо надати можливість вказаній посадовій особі  брати участь при розгляді  проекту рішення та внесених змін та доповнень до  районної Програми постійними  комісіями та отримувати необхідну  інформацію щодо їх проходження.

 

Додаток: 1. Проект рішення  з внесеними змінами та доповненнями до районної  Програми правової освіти населення Гребінківського району на 2016 -2020 роки на 2  аркушах в  1 примірнику.   

                 2. Аркуш  погодження до проекту рішення на 1 аркуші.

 

 

         Голова районної

    державної адміністрації                                                                  В.В. Роспопов

 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(чергова сьома сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

 

 28 жовтня 2016 року                                                                             м. Гребінка

 

Про затвердження районної програми правової освіти

населення Гребінківського району на 2016-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у відповідності до Національної Програми правової освіти населення затвердженої Указом Президента України  від 18 жовтня 2001 року N 992/2001  та розглянувши подання  Гребінківської районної державної адміністрації  01-45/621 від 24 жовтня 2016 року районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.        Районну  Програму правової освіти  населення району на 2016-2020 роки  затвердити в новій редакції  (додається).

2.        Підсумки виконання    даної Програми   розглянути на сесії районної ради щорічно.

3..Організацію виконання даного рішення покласти на Гребінківську районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, контроль за виконанням - на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та захисту прав людини.

Голова районної ради                                 В.М.Зінченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П Р О Г Р А М А

правової освіти населення Гребінківського району на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

 

     Світогляд людини  не може бути повним, досконалим, якщо в ньому відсутні знання про право. В сучасному світі немає суспільства, в якому б не використовувалися поняття права. Тому правильне розуміння тих явищ , які цим поняттям відображаються , набуває безпосереднього значення.

      У державотворчому процесі нашої держави праву відводиться провідна роль. Складною є ситуація з дотриманням прав людини. Існує гостра потреба в активізації подальшого розвитку правосвідомості населення , подолання правового нігілізму , задоволення потреб громадян у одержанні знань про право.

      Історичний розвиток більшості європейських народів свідчить про те, що розвиток правової держави дає відправні гуманістичні орієнтири для вдосконалення і розвитку сучасної демократичної держави, а здійснення основних прав людини всіма особами, що проживають у певній країні, може забезпечити правова держава. Це може бути забезпечено насамперед шляхом удосконалення правової освіти населення.

      Проте в районі ще не все зроблено для створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні.

      Слід докласти всіх зусиль для розширення доступу громадян до джерел правової інформації, підвищення рівня їх правової культури, вдосконалення системи правової освіти населення, формування поваги до права. Послідовне вирішення цих питань передбачає стимулювання процесу побудови правової та демократичної України.

 

Мета та основні завдання

 

      Метою Програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району , набуття громадянами необхідного рівня правових знань.

Основними завданнями Програми є:

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад,  викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

- широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

- вдосконалення системи правової освіти населення.

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове забезпечення

 

      Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в державному та місцевому бюджетах в межах асигнувань, передбачених для відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

      Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування Програми.

 

Очікувані результати

 

       Виконання Програми забезпечить:

- практичну реалізацію статті 57 Конституції України щодо гарантування кожному знати свої права та обов'язки;

- практичну реалізацію положень Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001р.№992/2001;

- підвищення рівня правової культури громадян району;

- підвищення рівня правової інформованості населення району;

- поширення серед населення області знань про державу і право, в т.ч. через засоби масової інформації, широке розповсюдження правової літератури;

- активну участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення району органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування,  правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів ,міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, засобів масової інформації.

 

 

Координація та контроль за виконанням Програми

 

      Координація роботи з виконання Програми покладається на Гребінківську районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, створену при Гребінківській районній державній адміністрації .

      Райдержадміністрація щороку до 01 лютого інформує районну раду про хід виконання Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні заходи щодо реалізації Програми правової освіти населення району на 2016-2020 роки

 

 Зміст заходу

 

  Виконавці

 

 Строки виконання

Прогнозований обсяг фінансування з районного бюджету

2016

2017

2018

2019

2020

1.Вивчати та аналізувати стан правової освіти населення в районі та  розглядати це питання на засіданні МКМР.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації, районна МКМР

Щорічно 2016-2020

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2.Аналізувати діяльність міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Вживати організаційні, методичні та інші заходи щодо поліпшення її ефективності.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації, районна МКМР з правової освіти населення.

Постійно

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

   -

 

 

  -

3.Організувати проведення конференцій, семінарів тощо з питань підвищення правової культури населення району

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.Забезпечувати висвітлення актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз’ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування. Залучити до висвітлення правових питань керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, провідних фахівців практиків у галузі права

Сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації спільно з районною газетою «Гребінчин край»

Постійно

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5.Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження брошур правової тематики

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

6.Забезпечити проведення правоосвітницької роботи серед шкільної та студентської молоді шляхом організації та проведення лекцій, виступів, конференцій

Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Щорічно

2016-2020

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7.З метою професійної орієнтації молоді забезпечувати проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правових питань

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

8.Сприяти забезпеченню комплектування фондів бібліотек літературою та періодичними виданнями правової тематики

Відділ освіти, молоді та сорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації

Постійно

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

9.Проводити вивчення стану правоосвітньої та правовиховної роботи в загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах. Надавати методичну допомогу.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом навчаль

ного року

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

10.Практикувати організацію громадських опитувань з питань держави та права, ефективності правоосвітньої діяльності району

Сектор з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, , мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

11.Сприяти подальшому розвитку юридичної громадської приймальні при райдержадміністрації по наданню правової допомоги малозахищеним верствам населення, укомплектувати її правовою літературою.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

12.Сприяти підвищенню рівня правових знань посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та юрисконсультів підприємств, установ, організацій району.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Постійно

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

13.Провести огляди-конкурси на кращу організацію правового і освітньо-виховного процесу в загальноосвітніх школах району

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

14.На базі навчальних закладів району організовувати та проводити роботу по правовій освіті батьків

Відділ освіти, молоді та спорту райдерж

адміністрації, служба у справах дітей райдерж

адміністрації спільно з  відділенням кримінальної міліції у справах дітей РВ ГУ МВС України у Полтавській області

Постійно

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

15.Проводити навчання для підвищення рівня правових знань керівників районних осередків політичних партій в ході засідань громадської колегії при голові райдержадміністрації

сектор з питань внутрішньої політики взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи  апарату райдержадміністрації

Щорічно

2016-2020

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

16.Активізувати поширення педагогічного досвіду з метою пропаганди нових технологій навчання, ефективності уроків права та організації позакласної правовиховної роботи

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

17.Висвітлення матеріалів правового характеру в районній газеті ”Гребінчин край”

Гребінківське бюро правової допомоги,

Редакція газети «Гребінчин край»

Постійно

 

 

 

 

 

18.Висвітлення інформації про надання правової допомоги, позитивної практики на офіційному сайті Гребінківської райдержадміністрації (для максимального доступу населення до інформації про надання безоплатної правової допомоги).

Гребінківське бюро правової допомоги,

Юридичний сектор райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

 

19.Облаштування та розміщення в приміщенні Гребінківської райдержадміністрації стенду з інформацією про діяльність центру (для максимального доступу населення до інформації про надання безоплатної правової допомоги).

Гребінківське бюро правової допомоги,

Райдержадміністрація

Постійно

 

 

 

 

 

20.Забезпечення проведення спільних прийомів громадян у Громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Гребінківським бюро правової допомоги з державними службовцями структурних підрозділів Гребінківської райдержадміністрації.

Гребінківське бюро правової допомоги,

Юридичний сектор райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

 

21.Організація проведення конференцій, семінарів тощо з питань підвищення правової культури населення міста

Гребінківське бюро правової допомоги,

Юридичний сектор райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

 

22.Забезпечити проведення правоосвітницької роботи серед шкільної та студентської молоді шляхом організації та проведення лекцій, виступів, конференцій, відкритих уроків, ігрових форм та под.

Гребінківське бюро правової допомоги, Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Постійно

 

 

 

 

 

23. Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей з структурними підрозділами райдержадміністрації з питань функціонування системи безоплатної правової допомоги, надання допомоги учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам, дітям-сиротам, іншим соціальним категоріям

Гребінківське бюро правової допомоги,

Юридичний сектор райдержадміністрації

Постійно

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                        О.В. Зоркін

Наверх ↑