Спільна сумісна власність подружжя

Версія для друкуВерсія для друку

Спільна сумісна власність подружжя

Сімейний кодекс України передбачає два можливих правових режими майна у подружжя:

  •          особиста приватна власність дружини та чоловіка;

         спільна сумісна власність подружжя.

Принцип спільності майна подружжя означає об'єднання майна чоловіка і жінки (повністю або в певній частині) в єдину майнову масу та встановлення ряду спеціальних прав щодо його володіння, користування та розпорядження. Режим спільності майна подружжя означає, що:

  1. майно, набуте подружжям за час шлюбу, вважається спільним, якщо інше не встановлено домовленістю сторін;

  2. подружжя має рівні права щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності;

  3. майно належить подружжю без визначення часток кожного з них у праві власності;

  4. права подружжя на майно визнаються рівними незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу);

  5. до тих пір, поки не буде доведено протилежне, вважається, що кожен з подружжя, який здійснює правочини щодо розпорядження спільним майном, діє в інтересах подружжя.

Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту, а також заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.

Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

 Речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Сімейного Кодексу України подружжю на праві спільної сумісної власності належить майно, набуте за час шлюбу. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині, чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один із них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Але при тлумаченні поняття «майно, набуте подружжям за час шлюбу», потрібно враховувати положення ст.57 Сімейного кодексу України, в якій чітко прописані випадки, коли майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині або чоловіку на праві приватної власності.

Право спільної сумісної власності подружжя є різновидом права приватної власності фізичних осіб. Тому на подружжя поширюються загальні правила щодо об'єктів права приватної власності. Право спільної сумісної власності істотно відрізняється від права спільної часткової власності, воно не поділене на частки, а тому усі співвласники мають однакове, рівне право володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном. Така частка може бути виділена за домовленістю між співвласниками або у разі спору - судом.

Навіть перебуваючи у шлюбі, подружжя може виявити бажання розділити майно, яке є їх спільною власністю. У такому випадку необхідно звертатися до суду із позовною заявою про поділ майна подружжя.
 

Майте на увазі! Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. Позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними не розірвано. До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки.

А також, якщо чоловік та дружина ще перебувають у шлюбі, але фактично вже припинили проживати разом, тобто припинили шлюбні відносини, на майно, придбане в цей період, поширюється правило про спільну власність подружжя. І в такому випадку вже слід буде доводити в судовому порядку, що певне майно було придбане в період, коли подружжя проживало окремо та шлюбні відносини були припинені. Лише в цьому разі це майно буде вважатися особистою власністю чоловіка або дружини.

 

відділ «Гребінківське бюро правової допомоги»

                                                                                            пров. Спортивний, 11, м. Гребінка

 

 

Наверх ↑