Звіт про стан роботи з персоналом та дотримання законодавства про державну службу у 2016 році

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт

про стан роботи з персоналом та дотримання

законодавства про державну службу у 2016 році

1. Організація роботи з кадрами:

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 04.06.2015 року № 117 «Про функціональні повноваження голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації» (із змінами) відповідальність за роботу з персоналом покладена на керівника апарату райдержадміністрації.

Робота з персоналом в райдержадміністрації у 2016 році проводилася відповідно до плану роботи з кадрами на 2016 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.01.2016 року № 11-к та квартальних планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації.

Питання роботи з персоналом систематично розглядаються на засіданнях колегії та на нарадах у голови райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання роботи з персоналом розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації:

27.01.2016 року ‒ «Про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2015 році та завдання на 2016 рік»;

24.02.2016 року ‒ «Про виконання плану роботи з кадрами у 2015 році»;

28.12.2016 року ‒ «Про виконання плану роботи з кадрами на 2016 рік».

На нарадах у голови райдержадміністрації розглянуті наступні питання:

22.03.2016 року – «Про результати проведення перевірки стану роботи з кадрами у фінансовому управлінні райдержадміністрації»;

05.04.2016 року – «Про результати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань за підсумками роботи у 2015 році»;

04.05.2016 року – «Про підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у райдержадміністрації в 2016 році»;

20.09.2016 року – «Про підсумки вступу до регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в 2016 році;

27.12.2016 року ‒ «Про роботу з персоналом в райдержадміністрації в 2016 році».

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення та розпорядження. Контроль за виконанням прийнятих рішень покладений на керівника апарату райдержадміністрації.

Районна державна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Гребінківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.12.2016 року № 423.

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації ведуть свою роботу відповідно до положень: Положення про апарат райдержадміністрації затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.10.2016 року № 356, Положення про фінансове управління райдержадміністрації ‒ розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.12.2016 року № 403, Положення про управління соціального захисту населення райдержадміністрації ‒ розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.08.2016 року № 287, Положення про відділ культури та архівної справи райдержадміністрації – розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.11.2016 року № 369, Положення про відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2016 року № 441, Положення про відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації – розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.08.2016 року № 288.

В зв’язку із введення нового Закону України від 10.12.2015 року № 889-VIII «Про державну службу» в райдержадміністрації посадові інструкції всіх державних службовців приведені у відповідність до норм чинного законодавства.

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворена дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ Гребінківської районної державної адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.05.2016 року № 193 та обрані голова і секретар комісії (протокол засідання комісії від 25.06.2016 року № 1). У 2016 році комісією розглянуто 1 справу.

Для забезпечення організації внутрішнього службового та трудового розпорядку, режиму роботи, умов перебування працівників в райдержадміністрації та раціонального використання їх робочого часу затверджені Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку Гребінківської райдержадміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2016 року № 229), Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку фінансового управління райдержадміністрації (протокол зборів трудового колективу від 25.05.2016 року № 09), Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (наказ начальника відділу від 04.01.2017 року № 1-ОД), Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку управління соціального захисту населення райдержадміністрації (протокол зборів трудового колективу  25.05.2016 року № 1).

Для встановлення порядку визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та працівників, які виконують функції з обслуговування затверджені положення про преміювання: Положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Гребінківської райдержадміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.11.2016 року № 377), Положення про преміювання державних службовців та працівників фінансового управління райдержадміністрації  (наказ від 05.01.2017 року № 1-ОД), Положення про преміювання державних службовців управління соціального захисту населення райдержадміністрації (наказ від 01.11.2016 року № 65). Положення про преміювання державних службовців відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (наказ від 05.01.2017 року № 2-ОД).

2. Формування складу державних службовців:

Відділом організаційної роботи та управління персоналом проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 31.12.2016 року на посадах державних службовців райдержадміністрації працює 69 осіб (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 18 осіб – апарат райдержадміністрації, 19 осіб – самостійні малочисельні структурні підрозділи, 6 осіб – відділ агропромислового розвитку, 19 осіб – управління соціального захисту населення, 7 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 26 осіб – молодь віком до 35 років, що становить 38 % від загальної кількості, в тому числі віком до 25 років – 1 особа. Гендерний склад: чоловіки ‒ 14 осіб (5 ‒ апарат райдержадміністрації, 9 – структурні підрозділи), жінки – 55 осіб (13 ‒ апарат РДА, 42 - структурні підрозділи). Із фактично працюючих державних службовців мають: юридичну освіту ‒ 4, економічну – 27, технічну – 13, сільськогосподарську – 4, гуманітарну – 9, педагогічну – 12. В райдержадміністрації 5 державних службовці – магістри державного управління.

Чисельність державних службовців згідно зі штатним розписом райдержадміністрації станом на 31.12.2016 року становить 70 осіб, фактично працює 66 державних службовців. З початку року призначено 14 осіб, із них на конкурсній основі ‒ 9 осіб; 1 особу призначено, як випускника НАДУ; 1 державного службовця переведено на іншу посаду за результатами стажування; 3 осіб призначено в порядку переведення з іншої установи.

За звітний період звільнено 7 осіб: 2 особи ‒ за угодою сторін, 2 особи ‒ в порядку переведення в іншу установу, 1 особу ‒ в зв’язку з закінченням строку трудового договору; 1 особу ‒ в зв’язку з переведенням на іншу посаду; 1 особу ‒ в зв’язку зі вступом до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Плинність кадрів в 2016 році становить 11 % проти 39 % у 2015 році.

Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад з дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.06.2016 року № 217 утворено конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби Гребінківської райдержадміністрації. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад в апараті та малочисельних структурних підрозділах видається розпорядження голови райдержадміністрації. Склад конкурсної комісії оновлюється за потреби. Наказами керівників відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації утворено власні конкурсні комісії.

Протягом 2016 року в апараті та структурних підрозділах проведено 11 конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців:

адміністратора відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації (конкурс оголошено в 2015 році);

головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (2 конкурси);

начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (2 конкурси);

головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (2 конкурси);

заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

економіста І категорії бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації.

Взагалі в конкурсному відборі приймали участь 20 осіб, з них молоді до 35 років ‒ 13 осіб (6 ‒ призначено на посади).

Протягом 2016 року черговий ранг державного службовця присвоєно 6 особам: апарат райдержадміністрації – 3 особи, структурні підрозділи райдержадміністрації – 3 особи. Всім державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16.12.1993 року № 3723-ХІІ «Про державну службу», після 01.05.2016 року присвоєно ранги відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 889-VIII  «Про державну службу» та зроблено відповідні записи до трудових книжок.

До 01.05.2016 року надбавка за вислугу років встановлено 5 особам (видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації). Після введення в дію з 01.05.2016 року Закону України від 10.12.2015 року № 889-VIII «Про державну службу» надбавку за вислугу років на державній службі встановлено всім державним службовцям відповідно до цього закону (видано 3 розпорядження голови райдержадміністрації), пізніше встановлено надбавку за вислугу років на державній службі ще 10 особам (видано 9 розпоряджень голови райдержадміністрації).

Протягом звітного періоду пройшли підвищення рівня професійної компетентності 28 державних службовців: 1 державний службовець ‒ в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; 3 державних службовці ‒ в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації на тематичних короткотермінових семінарах; 2 державних службовці ‒ в обласній державній адміністрації на тематичному постійно діючому семінарі; 1 державний службовець ‒ в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації на тематичному короткотерміновому семінарі та в обласній державній адміністрації на тематичному постійно діючому семінарі; 1 державний службовець пройшов підвищення кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації в Полтавській державній аграрній  академії; 20 державних службовців ‒ в рамках участі у І турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», з них 2 державних службовців пройшли навчання за програмою самоосвіти, як учасники ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Державні службовці, відповідальні за роботу з персоналом, у 2016 році пройшли навчання на тематичному постійно діючому семінарі з актуальних питань державного управління та вивчення нового законодавства про державну службу (3 особи), на тематичному короткостроковому семінарі «Актуальні питання державного управління, вивчення нового законодавства про державну службу» (3 особи), на семінарі «Практичні аспекти та особливості електронного декларування» (2 особи).

3. Участь у заходах щодо роботи з персоналом, які проводить облдержадміністрація (регіональна рада по роботі з кадрами, навчальні семінари, тренінги тощо)

Державні службовці райдержадміністрації, які відповідають за роботу з персоналом брали участь в усіх заходах щодо роботи з персоналом, які проводила облдержадміністрація: тематичний постійно діючий семінар з актуальних питань державного управління та вивчення нового законодавства про державну службу (3 особи), тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання державного управління, вивчення нового законодавства про державну службу» (3 особи), семінар на тему: «Практичні аспекти та особливості електронного декларування» (2 особи). Зокрема, керівник апарату райдержадміністрації брав участь у тематичному короткостроковому семінарі «Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації влади», в рамках якого висвітлювалися питання щодо роботи з персоналом.

4. Робота по залученню молоді до державної служби:

З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота.

Продовжується робота по веденню та поповненню банку даних молодих людей віком від 18 до 35 років, які бажають працювати в органах державної влади. На даний час банк даних налічує 53 особи. Сформовано банк даних осіб, які бажають отримати освіту за спеціальністю «Державне управління».

Також проводиться робота по залученню випускників вищих навчальних закладів до роботи в райдержадміністрації. Так у 2016 році було призначено 1 особу, як випускника ХарРІ НАДУ при Президентові України.

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання «круглих столів», які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України, Дня державної служби, Дня незалежності України тощо).

 Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією «Гребінка» та районним радіомовленням. Періодично виходять в ефір теле- та радіопередачі з виступами працівників райдержадміністрації. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлено інформацію про проведення І туру Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець».

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» у 2016 році 4 студенти вищих навчальних закладів пройшли навчальну практику в райдержадміністрації: 3 особи ‒ в апараті та 1 особа – в структурному підрозділі. Видано відповідні розпорядження голови райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  1 квітня 2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» проводиться робота щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту НАДУ у 2016 році були рекомендовані 2 особи на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 В поточному році були зараховані на навчання: 1 особа ‒ до Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та 1 особа ‒ в аспірантуру Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України.

Також у 2016 році до Національного університету біоресурсів і природокористування України на заочне відділення за спеціальністю «Державна служба» була зарахована 1 особа.

Крім того, на даний час в ХарРі НАДУ продовжує навчання 1 державний службовець, який був зарахований на навчання в 2015 році.

В 2016 році закінчили Харківський регіональний інститут НАДУ 3 особи і отримали повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобули кваліфікацію магістра державного управління.

Всього з 2004 року, за направленням районної державної адміністрації, в Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах за напрямом «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління»): здобули вищу освіту ‒ 25 осіб, не закінчили навчання з різних причин ‒ 2 особи, навчається на даний час ‒ 4 особи.

5. Стан реалізації Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII „Про державну службу” та підзаконних актів.

Після введення в дію Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації були проведені заходи з реалізації нових законодавчих актів з питань державної служби.

Затверджені спеціальні вимоги на кожну посаду державної служби категорій «Б» і «В» в райдержадміністрації відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 року № 72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

Затверджені положення про преміювання в райдержадміністрації та структурних підрозділах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 року № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)».

Присвоєно ранги всім державним службовцям райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» та внесені відповідні записи до трудових книжок.

Заповнені та додані до особової справи Особові картки державного службовця відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення».

Особові справи ведуться згідно із Порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 року № 64.

Надбавки за вислугу років на державній службі встановлені відповідно до статті 52 Закону України від 10.12.2016 року №889-VIII «Про державну службу» на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 % посадового окладу.

Розроблені та затверджені Правила внутрішнього службового розпорядку в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно із Типовими правилами внутрішнього службового розпорядку, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року № 50.

Визначений перелік посад працівників райдержадміністрації, які виконують функції з обслуговування з числа посад державної служби райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.4.2016 року № 271 та внесені відповідні зміни до штатних розписів.

Відповідно до статті 51 Закону України «Про державну службу» дотримана вимога щодо усіх груп оплати праці, передбачених частиною першою цієї статті.

Укладені Колективні договори відповідно до чинного законодавства: Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Гребінківської районної державної адміністрації схвалено загальними зборами трудового колективу 19.12.2016 року та зареєстрований Гребінківською райдержадміністрацією 19.12.2016 року № 4, Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації схвалено загальними зборами трудового колективу 10.01.2016 року та зареєстрований Гребінківською райдержадміністрацією 12.01.2017 року № 1, Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом фінансового управління райдержадміністрації схвалено загальними зборами трудового колективу 25.05.2016 року та зареєстрований Гребінківською райдержадміністрацією 25.05.2016 року № 3.

Всі державні службовці ознайомлені із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року № 158.

Утворені конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби: конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Гребінківської районної державної адміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 07.06.2016 року № 217), конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби управління соціального захисту населення (наказ начальника управління від 21.06.2016 року № 51-к), конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (наказ від 08.08.2016 року № 7-ОД).

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворена дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ Гребінківської районної державної адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.05.2016 року № 193 в складі 6 осіб та обрані голова і секретар комісії (протокол засідання комісії від 25.06.2016 року № 1).

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.05.2016 року № 203 відділ організаційно-кадрової роботи перейменовано у відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації. Розроблені Положення про відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації та посадові інструкції державних службовців цього відділу.

6. Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах райдержадміністрацій, якість діловодства з питань управління персоналом (стосується лише райдержадміністрацій):

У 2016 році з метою здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства про працю та державну службу, відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації проводяться планові перевірки в структурних підрозділах райдержадміністрації.

Проведено 3 перевірки стану кадрової роботи, дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та про працю: 05.02.2016 року ‒ у фінансовому управлінні райдержадміністрації, 17.08.2016 року ‒ в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, 02.11.2016 року ‒ у відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Перевірено ведення особових справ, журналів реєстрації наказів, трудових книжок. Проаналізовано накази за 2015, 2016 роки, матеріали проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців, ведення кадрового резерву, матеріали проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», матеріали проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

За результатами перевірки складені відповідні довідки, проінформовано голову райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, в яких проводились перевірки. Результати перевірки проаналізовано та вжито заходів по виправленню недоліків і покращенню кадрової роботи.

Питання про результати проведення перевірок у структурних підрозділах райдержадміністрації розглянуті на семінар-нарадах з державними службовцями: 16.11.2016 року – «Про підсумки проведення перевірки стану кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» у відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації», 15.09.2016 року ‒ «Про підсумки проведення перевірки стану кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації» та на нарадах у голови райдержадміністрації: 22.03.2016 року – «Про результати проведення перевірки стану роботи з кадрами у фінансовому управлінні райдержадміністрації».

Контроль за виконанням усунення недоліків покладений на начальника фінансового управління, начальника управління соціального захисту населення та на начальника відділу агропромислового розвитку.

7. Результативність проведення щорічної оцінки роботи державних службовців у 2015 році:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» (із внесеними змінами), наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 19.11.2003 року  № 1063/8384 (із змінами), розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2016 року № 26-к «Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2015 році» у лютому-березні 2016 року в райдержадміністрації проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2015 році.  

Загалом щорічному оцінюванню  підлягало 40 державних службовців, а саме:

апарат райдержадміністрації – 9 осіб;

структурні підрозділи райдержадміністрації –   31 особа, в тому числі:

управління праці та соціального захисту населення   – 14 осіб;

фінансове управління райдержадміністрації – 4 особи;

інші структурні підрозділи – 13 осіб.

Робота 6 державних службовців визнана високою, 1 державного службовця визнана задовільною, решта державних службовців отримала  оцінку «добра». Рекомендовано 1 державному службовцю зайняти більш високу посаду, 1 державному службовцю збільшити розмір премії, 10 ‒ підвищити кваліфікацію, 10 осіб рекомендовані на зарахування до кадрового резерву на вищі посади. 

8. Стан виконання Закону України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції» в частині проведення спецперевірок.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводилась спеціальна перевірка. З початку року проведено 1 перевірку. Інформації, що перешкоджає зайняттю посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не виявлено.

9. Вказати кількість, дати та тематику проведених навчань з державними службовцями щодо впровадження Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» та підзаконних актів.

Відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства про працю та державної служби. Протягом звітного періоду проведено 6 семінарів-нарад за участю державних службовців: 20.04.2016 року ‒ «Про вивчення підзаконних нормативно-правових актів до Закону України «Про держану службу»; 18.05.2016 року ‒ «Про реалізацію кадрової політики з урахуванням вимог нового законодавства про державну службу»; 16.06.2016 року ‒ «Про визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в Гребінківській райдержадміністрації»; 15.09.2016 року ‒ «Про підсумки проведення перевірки стану кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації»; 19.10.2016 року – «Про застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю; «Про порядок ведення особових справ державних службовців відповідно до наказу Національного агентства України з питань держаної служби від 22.03.2016 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 року № 567/28697 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців» (зі змінами)»; 16.11.2016 року – «Про проведення перевірки стану кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» у відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації».

10. Кадрове діловодство.

Протягом звітного періоду забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. У 2016 році головою райдержадміністрації видано 145 розпоряджень з особового складу, 73 розпоряджень про відрядження, 76 розпоряджень про відпустки; управлінням соціального захисту населення видано 103 накази з особового складу, 38 наказів про відпустки; фінансовим управлінням видано 27 наказів з особового складу, 15 наказів про відпустки, 2 накази про відрядження; відділом агропромислового розвитку видано 24 накази з особового складу, 15 наказів про відпустки та 9 наказів про відрядження; відділом культури та архівної справи видано 55 наказів з особового складу, 57 наказів про відпустки та 21 наказ про відрядження; відділом освіти, молоді та спорту видано 108 наказів з особового складу, 94 накази про відпустки та 120 наказів про відрядження.

В зв’язку із введення нового Закону України від 10.12.2015 року № 889-VIII «Про державну службу» в райдержадміністрації посадові інструкції всіх державних службовців приведені у відповідність до норм чинного законодавства.

Відповідно до наказів Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 року № 64 «Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців» та від 05.08.2016 року № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення», Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Станом на 01.01.2017 року ведеться 69 особових справ, 3 листки з обліку кадрів і 72 трудові книжки.

11. Дотримання законодавства України про відпустки.

У 2016 році в райдержадміністрації відпустки надавалися згідно із Законами України «Про державну службу», «Про відпустки» та затвердженими графіками відпусток на 2016 рік. Також затверджені графіки відпусток на 2017 рік в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Будь-які зміни до графіка оформляються у письмовому вигляді, аби за потреби довести факт погодження сторонами перенесення відпустки.

Після введення в дію нового Закону України «Про державну службу», відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації була проведена робота щодо надання додаткових відпусток за стаж роботи на державній службі. Аналогічна робота проведена структурними підрозділами райдержадміністрації.

Загалом, у 2016 році видано 76 розпоряджень голови райдержадміністрації  про надання відпусток: щорічних основних – 51, додаткових відпусток за стаж роботи на державній службі – 11, у зв’язку з навчанням – 4, соціальних – 1, інших – 9;  та 72 накази начальників структурних підрозділів: щорічних основних – 45, додаткових відпусток за стаж роботи на державній службі – 16, у зв’язку з навчанням – 3, соціальних – 6, інше - 2.

12. Висвітлити стан вирішення проблеми щодо оплати праці адміністраторі у відповідності  до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 року № 633 «Деякі питання оплати праці», якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» в райдержадміністрації проведено роботу щодо віднесення адміністраторів до категорії «В»: видано розпорядження голови райдержадміністрації від 04.10.2016 року № 337 «Про зміни істотних умов державної служби» та від 04.10.2016 року № 119-к «Про попередження адміністраторів відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації», відповідно до якого  попереджено 04.10.2016 року адміністраторів відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації про наступні зміни істотних умов державної служби: належності посади адміністратора до категорії «В» та зменшення розміру оплати праці.

05.12.2016 року адміністраторам зменшено оклад відповідно до вищевказаної постанови.

13. Наявність випадків порушення прав державних службовців. Вжиття заходів щодо усунення таких випадків.

У 2016 році випадків порушення прав державних службовців в райдержадміністрації не було.

14. Підсумки проведеного Е-декларування державних службовців окремих категорій посад.

З метою реалізації пункту 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» були вжиті заходи по забезпеченню отримання електронного цифрового підпису державними службовцями райдержадміністрації.  До 30.10.2016 року подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік всі державні службовці категорій «А» та «Б», а саме 27 осіб: 10 осіб – апарат райдержадміністрації, 17 осіб – структурні підрозділи райдержадміністрації.

Наверх ↑