Звіт про стан роботи з персоналом та дотримання законодавства про державну службу у 2018 році

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт

про стан роботи з персоналом та дотримання

законодавства про державну службу у 2018 році

 

1. Організація роботи з кадрами.

Робота з персоналом в райдержадміністрації у 2018 році проводилася відповідно до плану роботи з персоналом на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.01.2018 року № 3-к та квартальних планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації.

Питання роботи з персоналом систематично розглядаються на засіданнях колегії та на нарадах у голови райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання роботи з персоналом розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації:

31.01.2018 року ‒ «Про підсумки роботи щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2017 році та завдання на 2018 рік»;

25.07.2018 року ‒ «Про роботу з персоналом в райдержадміністрації у І півріччі 2018 року»;

26.09.2018 року – «Про підсумки вступу до регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові України та інших вищих навчальних закладів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в 2018 році».

На нарадах у голови райдержадміністрації розглянуті наступні питання:

09.01.2018 року – «Про виконання плану роботи з персоналом районної державної адміністрації на 2017 рік»;

29.05.2018 року ‒ «Про підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у райдержадміністрації в 2018 році».

За результатами розгляду головою райдержадміністрації були дані відповідні доручення та розпорядження. Контроль за виконанням прийнятих рішень покладений на керівника апарату райдержадміністрації.

Районна державна адміністрація здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Гребінківської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.06.2018 року № 123.

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації ведуть свою роботу відповідно до положень: Положення про апарат райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.10.2016 року № 356 (зі змінами), Положення про фінансове управління райдержадміністрації ‒ розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.08.2018 року № 43, Положення про управління соціального захисту населення райдержадміністрації ‒ розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.02.2018 року № 47, Положення про сектор культури райдержадміністрації – розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.02.2018 року № 48, Положення про архівний відділ райдержадміністрації ‒ розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.07.2018 року № 137, Положення про відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.03.2018 року № 59, Положення про відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації – розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.02.2018 року № 49.

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворена дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ Гребінківської районної державної адміністрації наказом керівника апарату райдержадміністрації від 23.03.2018 року № 6 та обрані голова і секретар комісії (протокол засідання комісії від 26.03.2018 року № 1). За звітний період до державних службовців не застосовувалися заходи дисциплінарного впливу.

Для забезпечення організації внутрішнього службового та трудового розпорядку, режиму роботи, умов перебування працівників в райдержадміністрації та раціонального використання їх робочого часу затверджені Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку Гребінківської райдержадміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 16.06.2016 року № 229), Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку фінансового управління райдержадміністрації (протокол зборів трудового колективу від 25.05.2016 року № 09), Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (наказ начальника відділу від 04.01.2017 року № 1-ОД), Правила внутрішнього трудового і службового розпорядку управління соціального захисту населення райдержадміністрації (протокол зборів трудового колективу  25.05.2016 року № 1).

Для здійснення виплат, премій та допомог керівникам райдержадміністрації затверджений Порядок здійснення виплат, премій та допомог керівникам Гребінківської районної державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» (розпорядження голови райдержадміністрації від 30.10.2018 року № 192). Для встановлення порядку визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та працівників, які виконують функції з обслуговування, затверджені положення про преміювання: Положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування Гребінківської районної державної адміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 22.06.2018 року № 129), Положення про преміювання державних службовців та працівників фінансового управління райдержадміністрації  (наказ від 05.01.2017 року № 1-ОД), Положення про преміювання державних службовців управління соціального захисту населення райдержадміністрації (наказ від 01.11.2016 року № 65), Положення про преміювання державних службовців відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (наказ від 05.01.2017 року № 2-ОД).

2. Формування складу державних службовців.

Відділом організаційної роботи та управління персоналом проведено кількісний та якісний аналіз складу державних службовців райдержадміністрації. Так, станом на 19.12.2018 року на посадах керівників райдержадміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» працює 3 особи,  на посадах державних службовців райдержадміністрації працює 63 особи (включно з особами, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною): 14 осіб – апарат райдержадміністрації, 17 осіб – самостійні малочисельні структурні підрозділи, 6 осіб – відділ агропромислового розвитку, 19 осіб – управління соціального захисту населення, 7 осіб – фінансове управління райдержадміністрації. З них 33 особи – молоді люди віком до 44 років, що становить 50 % від загальної кількості. Гендерний склад: чоловіки - 14 осіб (5 ‒ апарат райдержадміністрації, 9 – структурні підрозділи), жінки – 52 особи (11 ‒ апарат райдержадміністрації, 41 ‒ структурні підрозділи). Із фактично працюючих державних службовців мають: юридичну освіту ‒ 4, економічну – 24, технічну – 13, сільськогосподарську – 2, гуманітарну – 4, педагогічну – 9. В райдержадміністрації 6 державних службовці – магістри державного управління.

Чисельність державних службовців згідно зі штатним розписом райдержадміністрації станом на 19.12.2018 року становить 65 осіб, фактично працює 59 державних службовців. З початку року призначено 2 особи в порядку переведення з іншої установи за результатами конкурсу, 2 державних службовців  переведено на вищу посаду за результатами конкурсу.

За звітний період звільнено 2 осіб в порядку переведення до Гребінківської міської ради.

Формування складу державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється за рахунок проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад з дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.02.2018 року № 25 утворено конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби Гребінківської районної державної адміністрації. Склад конкурсної комісії оновлюється за потреби.

Протягом 2018 року в апараті та структурних підрозділах проведено 4 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби:

начальника фінансового управління райдержадміністрації;

начальника фінансово-господарського відділу фінансового управління райдержадміністрації;

головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації.

В даних конкурсах взяли участь 5 осіб, з них 4 призначено на посади.

Протягом звітного періоду в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації черговий ранг державного службовця присвоєно 11 особам.

3. Робота по залученню молоді до державної служби.

З метою залучення молоді до державної служби в райдержадміністрації проводиться систематична робота.

Також проводиться робота по залученню випускників вищих навчальних закладів до роботи в райдержадміністрації.

Молодь, в тому числі й учнівська, запрошується на засідання «круглих столів», які проводяться райдержадміністрацією на актуальні теми сьогодення. Налагоджено активну співпрацю з молоддю – посадовими особами органів місцевого самоврядування, які беруть активну участь у заходах райдержадміністрації (зустрічі представників виконавчої влади з громадськістю, проведення урочистих заходів до Дня Конституції України, Дня державної служби, Дня незалежності України тощо).

Інформація про роль, значення державних службовців у вирішенні проблем району, питання кадрового забезпечення державної служби району, інформація про проведення заходів райдержадміністрації постійно друкується на сторінках районної газети, розміщується на веб-сайті райдержадміністрації. Продовжується тісна співпраця з районною телестудією «Гребінка». Періодично виходять в ефір телепередачі з виступами працівників райдержадміністрації. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлено інформацію: про проведення І туру щорічного Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець», про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, про проведення перевірки достовірності відомостей згідно з Законом України «Про очищення влади», про підсумки роботи щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України тощо.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» у 2018 року 1 студент вищого навчального закладу пройшов навчальну практику в апараті райдержадміністрації. Видано відповідне розпорядження голови райдержадміністрації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  01.04.2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» проводиться робота щодо відбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України. Так, до вступу до Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018 році була рекомендована 1 особа на заочну форму навчання, яка і була зарахована на навчання.

На даний час в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України продовжує навчання 1 особа, зарахована в 2016 році, 1 особа, зарахована в аспірантуру в 2016 році, та 1 особа, зарахована в 2017 році.

Крім того, у 2018 році закінчили навчання: 1 державний службовець ‒ Харківський регіональний інститут державного управління, здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «державне управління», професійна кваліфікація «Магістр державного управління»; 1 державний службовець ‒  Національний університет біоресурсів і природокористування України з відзнакою і здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Публічне управління та адміністрування».

Так, всього з 2004 року, за направленням районної державної адміністрації, в Національній академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах та інших вищих навчальних закладів за напрямом «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління»): здобули вищу освіту ‒ 26 осіб, не закінчили навчання з різних причин ‒ 2 особи, навчається на даний час ‒ 3 особи, зарахована на навчання ‒ 1 особа.

4. Стан дотримання законодавства про державну службу в структурних підрозділах райдержадміністрацій, якість діловодства з питань управління персоналом.

З метою здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства про працю та державну службу, відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації проводяться планові перевірки в структурних підрозділах райдержадміністрації.

У 2018 році проведено 1 перевірку стану роботи з персоналом, дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та про працю у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, складено довідку про перевірку від 22.05.2018 року. Під час перевірки надано практичну допомогу з питань управління персоналом та дотримання вимог чинного законодавства про державну службу відповідальному за роботу з персоналом та рекомендовано усунути недоліки.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації були виправлені недоліки, виявлені під час перевірки.

Результати перевірки були розглянуті на семінар-нараді з державними службовцями райдержадміністрації (20.06.2018 року), з метою недопущення аналогічних помилок в інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

5. Стан виконання Закону України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції» в частині проведення спецперевірок.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться спеціальна перевірка. З початку року проведена 1 перевірка, за результатами якої встановлено, що до особи не застосовуються заборони.

6. Проведення внутрішніх навчань з державними службовцями.

Відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації постійно надається методично-консультативна допомога структурним підрозділам райдержадміністрації з питань чинного законодавства про працю та державної служби. Протягом звітного періоду розглянуто 11 питань на семінар-нарадах за участю державних службовців: 17.01.2018 року ‒ «Про підбір вступників до Національної академії державного управління при Президентові України в 2018 році»; 21.02.2018 року – «Про заходи у зв’язку з набранням чинності 15 листопада 2017 року Закону України від 09.11.2017 року № 2190-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби»; 21.03.2018 року – «Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2018 році»; 18.04.2018 року – «Щодо осіб, які мають проходити спеціальну перевірку при призначенні на посади в місцевих державних адміністраціях»; 20.06.2018 – «Про результати перевірки стану роботи з персоналом та  дотримання вимог Закону України «Про державну службу» у відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації»; 18.07.2018 року – «Про відкликання працівника із щорічної відпустки та поділ щорічної відпустки на частини»; 15.08.2018 року – «Щодо застосування положень частини шостої статті 69 Закону України «Про державну службу»; 17.10.2018 року – «Про визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»; 15.11.2018 року – «Про роз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»; 17.12.2018 року – «Про використання щорічних відпусток державними службовцями райдержадміністрації, складання графіку відпусток на 2019 рік»; «Про затвердження ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державними службовцями райдержадміністрації».

7. Кадрове діловодство.

Протягом звітного періоду відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації забезпечено підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації з особового складу, про надання відпусток та про відрядження працівників райдержадміністрації. Станом на 19.12.2018 року головою райдержадміністрації видано 111 розпоряджень з особового складу, 68 розпоряджень про відрядження, 19 розпоряджень про відпустки; керівником апарату райдержадміністрації видано 76 наказів з особового складу, 40 наказів про відрядження, 55 наказів про відпустки. Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації видано 219 наказів з особового складу, 177 наказів про відпустки, 83 накази про відрядження.

Відповідно до наказів Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 року № 64 «Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців» та від 05.08.2016 року № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення», Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників забезпечено ведення особових справ державних службовців, листків з обліку кадрів працівників райдержадміністрації, а також ведення трудових книжок працівників райдержадміністрації. Станом на 19.12.2018 року ведеться 67 особових справ, 3 особові картки працівників і 70 трудових книжок.

У звітному періоді 2018 року відділом організаційної роботи та управління персоналом підготовлено 11 проектів розпоряджень про нагородження Почесними Грамотами районної державної адміністрації, підготовлено та вручено 126 Почесних Грамот райдержадміністрації.

Також вручено 13 відзнак Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та бланки грамот до відзнак; посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» та нагрудний знак 1 особі. Підготовлені матеріали та забезпечено нагородження обласною грамотою  3 осіб.

Протягом року за представленням голови райдержадміністрації нагороджено Вищою нагородою Всеукраїнського об’єднання громадян «Країна» орденом «Єдність та воля» ‒ 1 особу, медаллю цього ж об’єднання «За гідність та патріотизм» ‒ 6 осіб, медаллю «Українська Берегиня» ‒ 1 особу. За представленням голови райдержадміністрації вручено медалі Всеукраїнської громадської організації «Спілка ветеранів та працівників силових структур України «Звитяга»: «За оборону Щастя» – 2 особам, «Чарівна сила України» ‒ 5 особам.

Протягом звітного періоду пройшов підвищення рівня професійної компетентності 41 державний службовець, з яких 4 державні службовці пройшли навчання за професійною програмою у Полтавському  обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 4 державні службовці пройшли навчальний курс, 1 – пройшов стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області, 5 – на тематичному короткостроковому семінарі, 3 – навчання за програмою тренінгу, 2 – взяли участь у вебінарі, 2 ‒ пройшли навчання у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, 20 державних службовців ‒ в рамках участі в І турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», з них 1 державний службовець пройшов навчання за програмою самоосвіти, як учасник ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник».

8. Дотримання законодавства України про відпустки.

У 2018 році в райдержадміністрації відпустки надавалися згідно із законами України «Про державну службу», «Про відпустки» та затвердженими графіками відпусток на 2018 рік в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

Будь-які зміни до графіка оформляються у письмовому вигляді, аби за потреби довести факт погодження сторонами перенесення відпустки.

Загалом, у звітному періоді про надання відпусток видано: 19 розпоряджень голови райдержадміністрації  (13 розпоряджень про надання щорічних основних відпусток, 4 – додаткових відпусток, 1 – інші, 1 – у зв’язку з вагітністю та пологами); 55 наказів керівника апарату райдержадміністрації (39 – щорічних основних відпусток, 7 ‒ додаткових відпусток, 2 ‒ про продовження відпустки, 7 ‒ інші); 177 наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (138 – щорічних основних відпусток, 38 – додаткових, 1‒ про перенесення відпустки).

9. Підсумки проведеного Е-декларування державних службовців окремих категорій посад.

З метою реалізації пункту 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» у 2018 році були вжиті заходи по забезпеченню отримання електронного цифрового підпису державними службовцями райдержадміністрації. 66 суб’єктів декларування забезпечено засобами електронного цифрового підпису. Державні службовці райдержадміністрації подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік вчасно.

10. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу», Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 року № 640 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 29.08.2018 року № 208-18 в райдержадміністрації  було проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Згідно із розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.09.2018 року № 79-к «Про проведення оцінювання державних службовців районної державної адміністрації у 2018 році» оцінювання проводилось у період з 29.10.2018 року по 29.11.2018 року. Оцінюванню підлягало 9 державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б».

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.11.2018 року № 104-к затверджені результати оцінювання державних службовців районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії «Б», відповідно до яких 2 державні службовці отримали відмінну оцінку, 7 – позитивну.

 Відповідно до наказу керівника апарату райдержадміністрації від 02.10.2018 року № 55-ОС «Про проведення оцінювання державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації у 2018 році» оцінювання проводилось у період з 29.10.2018 року по 21.11.2018 року. Оцінюванню підлягало 8 державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та 14 державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В».

Наказом керівника апарату райдержадміністрації від 26.11.2018 року           № 70-ОС затверджені результати оцінювання державних службовців районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», відповідно до яких 5 державних службовців отримали відмінну оцінку, 17 – позитивну.

Відповідно до наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації оцінюванню підлягало 27 державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В». За результатами оцінювання державних службовців структурних підрозділів районної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» 1 державний службовець отримав відмінну оцінку, 26 – позитивну. 1 державний службовець не підлягав оцінюванню, оскільки на момент видання наказу працював на займаній посаді менше шести місяців.

За результатами оцінювання на всіх державних службовців складені індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності у 2019 році.

В апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації 8 державних службовців, які отримали відмінну оцінку за результатами оцінювання, будуть премійовані у грудні 2018 року.

Проведено аналіз потреби у підвищенні кваліфікації (підвищенні рівні професійних компетентностей) за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців райдержадміністрації. Визначено кількість осіб, які потребують підвищення кваліфікації в розрізі компетентностей за категоріями посад у 2019 році. Так, державні службовці, які займають посади державної служби категорії «Б» потребують підвищення кваліфікації:

знання законодавства – 26, з них 23 на робочому місці;

професійні знання – 3;

впровадження змін – 2.

Державні службовці, які займають посади державної служби категорії «В» потребують підвищення кваліфікації:

знання законодавства – 34 (на робочому місці);

професійні знання – 9.

17.12.2018 року проведено навчання з державними службовцями щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

На всіх державних службовців, які фактично працюють, а саме 59 осіб, визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», на наступний рік.

Завдання і ключові показники зберігаються в особових справах державних службовців райдержадміністрації, а копії залишилися у державного службовця та його безпосереднього керівника.

11. Ведення обліку військовозобов’язаних.

Робота по веденню обліку військовозобов’язаних виконується відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921. Обов’язки щодо ведення військового обліку покладено на Рудько Ольгу Сергіївну, виконувача обов’язків начальника відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації, розпорядженням голови від 14.03.2017 року № 18-к. Складено перспективний план роботи апарату райдержадміністрації з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників на 2018 рік; список військовозобов’язаних, які працюють в апараті та малочисельних відділах Гребінківської районної державної адміністрації та перебувають  на обліку в Гребінківському РВК. Станом на 02.01.2018 року на обліку перебувало 10 осіб, 2 особи знято з обліку у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на військовому обліку. На даний час на обліку перебуває 8 осіб.

Відповідно до плану проведення звірок облікових даних на військовозобов’язаних, що працюють (перебувають на обліку) на підприємствах, в установах, організаціях, міській та сільських радах району в 2018 році, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.12.2018 року № 348 04.07.2018 року проведено звірку облікових даних військовозобов’язаних, які працюють в Гребінківській райдержадміністрації, облікових карток з обліковими даними облікових карток Гребінківського РВК. Незначні недоліки, виявлені під час звірки, усунуті.

 

 

 

 

Наверх ↑