Громадське обговорення

Версія для друкуВерсія для друку

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детальний план території земельної ділянки фермерського господарства загальною площею 23,1254 га,

(кадастровий номер 5320884600:00:004:1058) за межами населених пунктів Рудківської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області для визначення можливості

будівництва цеху з переробки молока»    

1) замовник: Гребінківська районна державна адміністація, пров. Олксія Припутня, 1, м. Гребінка, 37400;

 

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

- вид документа державного планування – «Детальний план території земельної ділянки фермерського господарства загальною площею 23,1254 га, (кадастровий номер 5320884600:00:004:1058) за межами населених пунктів Рудківської сільської ради Гребінківського району Полтавської області для визначення можливості будівництва цеху з переробки молока». Розроблений згідно з завданням на проектування замовника – Гребінківської районної державної адміністрації та згідно розпорядження голови Гребінківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на розробку  детального плану території за межами населених пунктів Рудківської сільської ради» №71 від 25.052020 р. Виконавець ФОП Пастушенко М.В.

- цілі документа:

Детальний план території визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

4) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

8) систему інженерних мереж;

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

Детальний план території розробляється з метою визначення містобудівних умов та обмежень території; уточнення положень діючої містобудівної документації; визначення планувальної структури, функціонального призначення, планувальних обмежень ділянки та з метою визначення можливості реконструкції с/г комплекса з будівництвом цеху з переробки молока.

 

 

 

 

Цілі СЕО:

 

Цілі

Засіб

Результат

Примітка

Провести аналіз існуючих джерел шкідливого впливу (визначити нормативні санітарно-захисні зони) та надати рекомендації щодо покращення ситуації.

 

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення джерел на території проектування на основі топогеодезичних знімань);

Аналітичним – визначення СЗЗ за додатками 4,5 ДСП N 173 від 19.06.96

Зменшення кількості мешканців, що постійно перебувають в зонах шкідливого впливу небезпечних об’єктів виробничого та комунального призначення/недопущення погіршення якості життя

Негативний вплив СФГ «Каміла», на навколишнє природне середовище: санітарний біологічний вплив; забруднення внаслідок транспортних викидів; шумове забруднення; пилове забруднення; забруднення від топкових (під час діяльності до атмосферного повітря викидається вуглецю оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, недиференційований за складом пил (аерозоль).

Земельна ділянка СФГ «Каміла» створює комплексну санітарно-захисну зону, відстань до найближчої житлової забудови 100 м.

 

Провести аналіз розміщення забудови в охоронних зонах інженерних мереж, надати рекомендації щодо покращення ситуації

 

Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення мереж на території проектування шляхом топогеодезичних знімань);

аналітичним – визначення охоронних зон за відомчими нормами.

Винесення існуючих будівель за межі охоронних та санітарно-захисних зон /або перенесення мережі

Забезпечення безпечної експлуатації інженерних мереж; запобігання негативного впливу на довкілля від виходу з ладу мереж

СФГ «Каміла» надано дозвіл на спеціальне водокористування (на території розміщено дві свердловини, 1-й пояс санітарної охорони становить 30м), встановлення режимів використання територій, що перебувають в межах охоронних та санітарно-захисних зонах

Проаналізувати стан відведення поверхневих вод з території планування та надати рекомендації щодо системи відведення поверхневих вод

Просторово-планувальним методом (визначення місць застоювання поверхневих стічних вод, місць пониження рельєфу території планування на основі даних топогеодезичних знімань).

Улаштування системи відведення поверхневих стічних вод з визначенням місць збору води.

Усунення місць застоювання поверхневих стічних вод на території планування

Проектом прийнята закрита система за допомогою водовідвідних лотків з відведенням до локальних очисних споруд (у складі піско- та жироуловлювачів), встановлених в місцях пониження рельєфу з можливістю доступу спецтранспорту з подальшим вивезенням води

Провести аналіз водопостачання та каналізування території детального планування та надати рекомендації щодо системи водопостачання та відведення по території планування на розрахунковий період з урахуванням проектної забудови

Просторово-планувальним методом (визначення місць розташування джерел водопостачання, об’єктів каналізування (їх тип) на основі даних топогеодезичних знімань, даних Гребінківської районної державної адміністрації.

Покращення санітарної ситуації території детального планування щодо якості питної води; захист питної води від просочування поверхневих вод до джерел водопостачання.

Поліпшення якості питної води та водо­забезпечення споживачів

Водопостачання будівель та споруд від артсвердловин, розміщених на території земельної ділянки (артсверловини №1, розміщеної в північно-західній частині ділянки, артсвердловини №2, розміщеної в південно-західній частині ділянки).

Водовідведення побутове (існуюче) на вигріб, розміщений в північно-західній частині ділянки біля корівника.

Визначити території зі складними інженерно-геологічними умовами та надати рекомендації щодо освоєння таких ділянок

Просторово-планувальним методом на основі даних топогеодезичних знімань, даних Гребінківської РДА.

Забезпечення нормального санітарного стану території.

Проектом проаналізовано існуючий ухил ділянки та визначені понижені місця.

Визначити території з рекреаційно-туристичним потенціалом, території ПЗФ

Просторово-планувальним методом (визначення озелених  територій на основі даних топогеодезичних знімань, за даними Гребінківської РДА.

Забезпечення нормативного рівня озеленення ділянки

Нормативний рівень озеленення повинен становити не менше 25%.

 

Проаналізувати та розробити заходи із покращення ситуації поводження з відходами по території планування

Аналітичним методом, за даними районної державної адміністрації. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

Очищення території планування

 

Покращення санітарного стану території планування

Проектом повинно бути надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями. СФГ «Каміла» заключено договір з ТОВ «УКРРЕСУРСИ-2011» на: послуги приймання на зберігання з метою подальшого знешкодження масел  та мастил моторних,  трансмісійних інших зіпсованих або відпрацьованих; послуги приймання на зберігання з метою подальшого знешкодження матеріалів фільтрувальних зіпсованих, відпрацьованих чи забруднених; послуги зі збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини шин, зіпсованих перед початком експлуатації, відпрацьованих, пошкоджених чи забруднених під час експлуатації; послуги приймання на зберігання з метою подальшого знешкодження батарей та акумуляторів інших зіпсованих або відпрацьованих.

Визначити виправдані альтернативи щодо взаєморозміщення об’єктів на території проектування, планувальної структури, функціонального зонування території

Аналітичним методом

Вибір найоптимальнішого варіанту планувально-просторової організації території планування.

Альтернативою може бути розміщення на території проектування громадської забудови, розміщення виробничих підприємств І-ІІІ класів санітарної класифікації.

Оцінити наслідки виконання заходів, передбачених містобудівною документацією, для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Аналітичним методом, методом стратегічного планування за даними подальших досліджень щодо стану довкілля

Оскільки детальним планом передбачається будівництво об’єкту, що не має санітарних обмежень щодо розміщення відносно житлової забудови, а також буде передбачено загальну реконструкцію території СФГ, негативних наслідків реалізації містобудівної документації за умови дотримання діючого законодавства, стандартів, норм і правил не передбачається.

Проектом надано містобудівними методами засоби покращення стану довкілля та здоров’я населення.

 

При розробленні детального плану території враховуються:

- діюча законодавча та нормативна база;

- містобудівна документація: «Схема планування території Полтавської області», виконана Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» (2012 р.).;

- інформація даних земельного кадастру.

зв’язок з іншими документами державного планування:

Детальні плани територій, відповідно до ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, зокрема, визначають:

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі.

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює юридичне визначення детального плану території як нормативно-правового документа, яким  уточнюється положення містобудівної документації та визначає планувальну організацію і розвиток території, окремих земельних ділянок, а також перелік переважних і  допустимих видів використання територій і окремих земельних ділянок, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Передбачені заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №133, ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №134 та від 28.08.2013 №410, ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути та проаналізувати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони здоров'я Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»; Рішення 17 сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14.07.2017р., яким затверджено «Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки».

Також під час проектування використовуються:

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН Б.2.2-5:2011«Благоустрій територій»;

Склад проекту «Детальний план території земельної ділянки фермерського господарства загальною площею 23,1254 га, (кадастровий номер 5320884600:00:004:1058) за межами населених пунктів Рудківської сільської ради Гребінківського району Полтавської області для визначення можливості будівництва цеху з переробки молока» відповідає вимогам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробці ДПТ і розділу «Охорона навколишнього природного середовища» планується використовувати дані Екологічного паспорту Полтавської області за 2017 рік та Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 році.

Таблиця відповідності завдань детального плану цілям екологічної політики на національному і регіональному рівнях

 

Цілі, викладені в

національних

документах

стратегічного

планування

Цілі програм

в сфері охорони

довкілля та

економічно-

соціального

розвитку на регіональному рівні

 

 

 

 

Завдання, що стоять перед розробником 

містобудівної документації

1

2

3

Атмосферне повітря

Зменшення викидів

забруднюючих

речовин (ЗР) до 2030 р на 22,5 % і парникових газів на 60 % (базовий рік – 2015)., у т.ч.:

  • викиди ЗР від стаціонарних джерел, умовно  приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачі, знизити до 85 %;
  • викиди ЗР від пересувних джерел, умовно приведені до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, знизити до 70 %.

Сприяння суб’єктом господарювання у виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності щодо навантаження на довкілля, а також виконанні контролюючих функцій

Зменшення викидів ЗР шляхом оптимізації схеми дорожнього руху, озеленення територій, зокрема, прилеглих до проїзних частин вулиць, тротуарів,  зон відпочинку.

Надаються рекомендації щодо використання сучасних технологій в основних видах діяльності, в системах опалення, використання альтернативних джерел енергії, застосування альтернативних видів палива та пального для автотранспорту, облаштування велодоріжок та велостоянок.

Водні ресурси

Запобігання забрудненню водних ресурсів

Охорона та раціональне використання водних ресурсів та земель водного фонду.

1. Визначити 1-й пояс санітарної охорони споруд водопостачання;

2.Каналізування передбачити шляхом улаштування централізованої каналізації з відведенням стічних вод до очисних споруд.

3.Передбачити улаштування закритої системи збору поверхневих стічних вод до локальних очисних споруд (піско- та жироуловлювачів).

 

1.Охорона земель і грунтів.

2.Вміст ЗР у грунті.

Контроль за вмістом ЗР у грунті

1.Благоустрій та озеленення територій. 

2. Улаштування твердого покриття всіх запроектованих проїздів.

3.Організація відведення поверхневих стічних вод

Відходи

1.Управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів.

2.Частка відходів, що захоронюються, до 2030р. зменшити до 35 % (базовий рік- 2015)

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів;

вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТВП;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття; 

Контроль за поводженням зі шкідливими відходами;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття;  запровадження в дію обласної/регіональної Програми поводження з ТПВ; облаштування майданчиків для розміщення сміттєзбиральних контейнерів.

Здоров’я населення

Покращення умов санітарії населених місць

Покращення санітарних умов населених пунктів; модернізація закладів охорони здоров’я

1.Забезпечення дотримання нормативних відстаней від джерел шкідливого впливу до житлової забудови;

2. Забезпечення працівників підприємства якісною питною водою (привозною в ємностях); забезпечення системи раціонального водовідведення та очитки повехневого стоку з території проектування (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо) з локальними очисними спорудами з подальшим вивезенням стоків спецавтомобілями до очисних споруд;  забезпечення проектних будинків централізованою каналізацією

 

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Щодо видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”: на території земельної ділянки розташовані дві свердловини водопостачання, у разі їх реконструкції такий вид діяльності потребує ОВД.

Інших об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля детальним планом не передбачається.

 

Показники для визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території проектування або тих, що можуть виникнути з реалізацією планової діяльності.

Детальний план території розробляється на ділянку СФГ «Каміла», розміщену в північно-східній частині с.Рудка Гребінківського району Полтавської області (за межами села). Переважний вид навколишньої забудови – території для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства та житлові території. Загальна площа території, яка розглядається при розробці детального плану, складає 23,1254 га. Ділянка межує:

- з півночі – з територією для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства;

- зі сходу – з територією для ведення фермерського господарства;

- з півдня – з озелененими територіями спеціального призначення;

- з заходу – з житловою забудовою, огородами.

Детальний план розробляється на земельну ділянку кадастровим номером: 5320884600:00:004:1058; тип власності: державна власність; цільове призначення: 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; площа: 23.1254 га.

Видами економічної діяльності  СФГ «Каміла» є: КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів,

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур,

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід,

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, 01.45 Розведення овець і кіз, 01.46 Розведення свиней,

01.49 Розведення інших тварин,

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві, 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві,

01.63 Післяурожайна діяльність,

10.81 Виробництво цукру,

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння,

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.23 Оптова торгівля живими тваринами, 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами,

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами,

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля,

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами,

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

 

На даній земельній ділянці розміщені: сінник, свинарник, телятник, телятник, корівник, свинарник, ангар, пункт ШО, телятник, силосні ями, дорога до ферми, ТП, дві артсверловини. На території розміщені: конюшня (за класифікатором ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» підприємство належить до конярських), санітарно-захисна зона повинна становити 100м; свинарник на 200 голів (за класифікатором належить до ферм в селянських (фермерських) господарствах свинарських на 200 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 400м (проектом пропонується перенесення); свинарник на 100 голів (за класифікатором належить до ферм в селянських (фермерських) господарствах на 100 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 150м; свинарник на 100 голів (за класифікатором належить до ферми в селянських (фермерських) господарствах на 100 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 150м; свинарник на 100 голів (за класифікатором належить до ферми в селянських (фермерських) господарствах на 100 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 150м; телятник на 300 голів (за класифікатором належить до державних та колективних підприємств по вирощуванню відгодівельного та ремонтного молодняка з поголів'ям до 1000 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 200м (проектом пропонується перенесення); корівник, який планується реконструювати під доїльний цех з одночасним перебуванням до 35 голів ВРХ, (за класифікатором належить до ферм в селянських (фермерських) господарствах з загальним поголів'ям тварин до 40 голів) санітарно-захисна зона повинна становити 50м; корівник з безприв’язним утриманням корів на 90 голів (за класифікатором належить до ферм в селянських (фермерських) господарствах з загальним поголів'ям тварин до 100 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 100м; телятник на 780 голів (за класифікатором належить до державних та колективних підприємств по вирощуванню відгодівельного та ремонтного молодняка з поголів'ям до 1000 голів), санітарно-захисна зона повинна становити 200м; силоси (грубих кормів, необмолоченого хліба та рослинного волокна) санітарно-захисна зона повинна становити 200м; гноєсховище (лагуна) об’ємом 500 м куб (яке відповідно до додатку N 15 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 N 173 відповідає ділянкам компостування твердих покидьків та нечистот населеного пункту), санітарно-захисна зона повинна становити 500м; свердловини (1-й пояс санітарної охорони становить 30м).

Транспортний зв’язок земельної ділянки з населеними пунктами та районним центром здійснюється житловими вулицями, автомобільними дорогами місцевого, регіонального значення, які перебувають на балансі ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Інженерне забезпечення території представлене мережами електропостачання, водопостачання. Газопостачання немає та не передбачається. Мережа газопостачання низького та середнього тиску проходить вздовж вул. Миру. Електропостачання здійснюється електрокабелем 0,4 кВ; 10 кВ. На ділянці проектування розташована трансформаторна підстанція, до якої підходить лінія електропередач 10 кВ.

Потреба у воді становить орієнтовно 50 м.куб./добу. Водопостачання від власних артсвердловин, розташованих на цій же ділянці. Свердловини з водонапірною баштою з використовується лише для власних потреб підприємства.

Мережа централізованої каналізації відсутня. Каналізування відбувається вивозом на гноєсховище, розміщене на північному заході земельної ділянки. Каналізування - на вигріб (розміщений на території земельної ділянки), проектом передбачається виробнича каналізація. Водовідведення дощових вод - закритою системою із застосуванням водовідвідних лотків та водопропускних труб (для пропуску води під проїжджими частинами). Протипожежний доступ забезпечений за допомогою проїзду автотранспорту. На ділянці проектування в топкових розміщені 4 котли (котел опалювальний “Комфорт 100А” на пелетах – 100 кВт кожен) (потужністю до 5 МВт). Для об’єктів нового будівництва передбачається автономне опалення за допомогою модульної котельні на пелетах (потужністю до 30 Мвт), з бункером для зберігання пелетів; водовідведення.

Проектом передбачається будівництво цеху з переробки молока, свинарників, адмінбудівлі та інших допоміжних будівель. Протруювання на території детального планування не відбувається. Худобомогильника у підприємства немає, забій худоби на території ділянки проектування не відбувається. 

 На території планування немає дерев цінних порід. Даних щодо складу та якості ґрунтів немає. Територія детального планування має рівнинний рельєф. Територія проектування безпечна щодо затоплення поверхневими водами. Небезпечні геологічні процеси відсутні. Даних щодо підземних вод та їх якості немає.

Об’єкти історико-культурної спадщини на території детального планування відсутні.

Об`єктів спеціального призначення на території детального планування немає. Природно-заповідного фонду немає.

Визначення основних екологічних проблем

Атмосферне повітря:

1. детальним планом передбачено будівництво цеху з переробки молока потужністю 10 т/зміну. Підприємства практично всіх галузей індустрії, у т. ч., селянське (фермерське) господарство, здійснюють викиди шкідливих хімічних сполук в атмосферне повітря. Все це створює різне за спектром, але інтенсивне навантаження, погіршуючи екологічний стан атмосфери. Близько 150 хімічних сполук викидаються в атмосферу, багато з них є речовинами 1-2 класів небезпеки (двоокис марганцю, бенз(а)пірен, з’єднання свинцю, хрому та ін.). Необхідно передбачити санітарно-захисні зони відповідно до діючих норм. Під час діяльності проектної котельні (потужність – до 30 МВт), до атмосферного повітря викидається вуглецю оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, недиференційований за складом пил (аерозоль).

2. забруднення атмосферного повітря викидами при роботі автотранспорту. Територія ДПТ з північної сторони межує з вулицею загальносільського значення (вул.Миру). Також проектом передбачається облаштування автостоянок, де будуть сконцентровані вихлопи автомобілів. Необхідно передбачити заходи зі зменшення забруднення.

Водні ресурси:

1. Водопостачання від власних артсвердловин, розташованих на цій же ділянці. Свердловини з водонапірною баштою з використовується лише для власних потреб підприємства. СФГ «Каміла» надано дозвіл на спеціальне водокористування (на території розміщено дві свердловини, 1-й пояс санітарної охорони становить 30м), необхідно здійснювати контроль за дотриманням режимів використання територій, що перебувають в межах охоронних та санітарно-захисних зонах. Для запобігання зносу споруд та мережі, повинні проводитись регулярний контроль за станом самих мереж та станом та якістю води в мережі. При виконанні всіх заходів з охорони водного середовища негативний вплив на нього запроектованих об’єктів відсутній;

2.необхідно передбачити централізований збір дощових вод з території планування на локальні очисні споруди.

Земельні ресурси:

  1. необхідно передбачити централізований збір дощових вод з території планування на очисні споруди;

2. організувати санітарну очистку території проектування та систему збору ТПВ. СФГ «Каміла» заключено договір з ТОВ «УКРРЕСУРСИ-2011» на вивезення шкідливих відходів.

3.можливі трансформації грунту під час проведення будівельних робіт. Слід передбачати заходи зі зменшення шкідливого впливу на грунти (у складі проектної документації розробляється проект організації будівництва).

Акустичний вплив:

1.під час будівництва та під час експлуатації запроектованих об’єктів можливе акустичне, вібраційне навантаження на навколишню житлову забудову, рівень шуму не повинен перевищувати 75 ДБ;

2.під час експлуатації запроектованих об’єктів рівень технологічного шуму не повинен перевищувати 75 ДБ на межі житлової забудови.

Здоров’я населення:

1.проектні об’єкти повинні відповідати діючим санітарним нормам та вимогам для виробничих та громадських приміщень, повинні бути забезпечені  вимоги для доступності маломобільних груп населення;

  1. під час проведення будівельно-монтажних робіт визначити основні заходи при роботі  щодо дотримання режиму охорони праці;

Поводження з відходами:

1.організація роздільного збору твердих відходів;

2.визначення місць розташування контейнерів для збору сміття;

3. контроль за поводженням із шкідливими відходами.

Відносно визначених екологічних проблем на території розроблення Детального плану в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

4) ймовірні наслідки:  

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- на даній території присутні види діяльності, що належать до ІІІ – класу санітарної класифікації; забруднення внаслідок транспортних викидів; шумове забруднення; пилове забруднення;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту;

- в період будівництва проектних об’єктів та в процесі експлуатації вплив на підземні води – відсутній. Проектом передбачається водопостачання проектних об’єктів від власних артсвердловин (існуючих);

- порушення (руйнування) ґрунтів під час нового будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

- даних щодо акустичного впливу, вібраційного впливу, зони забруднення повітря пилом немає, але оскілки на території планування є обладнання і механізми, що створюють шуми, необхідно передбачити детальним планом заходи з покращення ситуації: максимальне озеленення території між джерелами шуму та житловою забудовою, встановлення шумозахисних екранів (за необхідності), проводити постійний моніторинг рівня шуму в житлових приміщеннях найближчих до об’єкта проектування.

- на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури села.

На території детального планування є організовані місця видалення та утилізації побутових відходів.

б) для територій з природоохоронним статусом: об’єкти та території природно-заповідного фонду відсутні, отже впливу не передбачається;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонний вплив відсутній.

 

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернативою є розміщення на території проектування громадської забудови, в такому разі не буде створено нових об’єктів негативного впливу на довкілля. Але, оскільки поряд розташовані виробничі об’єкти, які вже створюють санітарно-захисну зону до житлової забудови, розміщення громадської забудови є недоцільним. До того ж, передбачається працевлаштування місцевих мешканців. Альтернативою може бути також проектування на території планування виробничих об’єктів І-ІІІ класу санітарної класифікації (оскільки ділянка розміщена за межами населених пунктів та має досить значну площу), але це не задовольнить діючі санітарні норми, оскільки житлова забудова розміщена досить близько до проектних об’єктів.

Також передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження проектних змін. У разі, якщо містобудівна документація не буде затверджена – стан довкілля на території планування не зміниться. У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), не буде можливого економічного розвитку регіону за рахунок розміщення нового виробничого підприємства (цеха з переробки молока) і створення нових робочих місць.

 

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  • доповіді про стан довкілля;
  • статистичну інформацію;
  • дані геологічних і топографічних вишукувань;
  • вивчення наукових статей і публікації;
  • вивчення звітів про вплив на довкілля аналогічних об'єктів;
  • дані моніторингу стану довкілля.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення документу державного планування, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.  Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та  забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. SWOT-аналіз дає змогу  оцінити слабкі та сильні сторони об’єкту проектування. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру проектних рішень документу державного планування.

 

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Необхідно організувати моніторинг стану довкілля, використання земельної ділянки згідно функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – організація моніторингу території в межах 1-го поясу санітарної охорони споруд водопостачання.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

Заходи щодо покращення ситуації за компонентами середовища:

 

Проектне рішення

(з потенційним негативним впливом)

Потенційний

кумулятивний вплив

Запропонований захід з пом’якшення впливу

 

Атмосферне повітря

 

Функціонування СФГ «Каміла»

 

 

1.Збільшення щільності забудови земельної ділянки;

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження на ділянку проектування);

3. Пилове забруднення

4. Біологічне забруднення від життєдіяльності тварин

 

Впровадження сучасних систем опалення із застосуванням теплових установок (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси і т.ін). Вибір конструктивних та технологічних рішень систем опалення вирішується на стадії робочого проектування з урахуванням норм охорони навколишнього середовища за результатами Оцінки впливу на довкілля.

Реконструкція вулиць та проїздів з улаштуванням твердого покриття та озелененням в межах червоних ліній.

Використання новітніх технологій в технологічному обладнанні, з мінімальним впливом на довкілля.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря.

 

Вода

 

Функціонування СФГ «Каміла»

1.Забруднення грунтових вод каналізаційними стоками, стоками від відходів;

2.Збільшення забруднених поверхневих стоків

Улаштування очисних споруд з водонепроникним корпусом з подальшим вивезенням стічних вод до очисних споруд;

Облаштування майданчиків для сміттєзбірних баків з твердим покриттям та огорожею; рекомендації щодо контролю за поводженням із небезпечними відходами;

Улаштування закритої системи збору поверхневих стічних вод за допомогою водовідвідних лотків, водопропускних труб з відведенням поверхневих стічних вод до локальних очисних споруд (“закритого” типу) у місцях пониження рельєфу.

Улаштування очисних споруд побутової каналізації;

Улаштування виробничої каналізації;

Улаштування очисних споруд поверхневих стічних вод

1.Забруднення грунтових вод стоками у разі неякісного улаштування споруд чи їх виходу з ладу/наповнення

Регулярне вивезення стоків асенізаційними машинами до очисних споруд /відстійників.

Контроль за станом очисних споруд, регулярний огляд та ремонт.

Контроль якості грунтових вод.

Реконструкція дорожньо-транспортної мережі з розширенням та реконструкцією існуючої дороги, улаштуванням тимчасової автостоянки

1.Забруднення грунтових вод паливно-мастильними матеріалами

Реконструкцію та будівництво частини дороги проводити згідно діючих відомчих норм.

Контроль за дотриманням норм, стандартів і правил під час виконання будівельних робіт.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

 

Грунти

 

Функціонування СФГ «Каміла»

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва капітальної споруди та комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

 

 

Улаштування сучасних локальних очисних споруд, що не допускають витік стічних вод у грунт.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом грунту.

Облаштування тимчасової автостоянки

1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва капітальних споруд та комунікацій, виконання інженерної підготовки території.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Улаштування сучасних локальних очисних споруд, що не допускають витік стічних вод у грунт.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом грунту.

 

Біорізноманіття

 

Функціонування СФГ «Каміла»

1.Скорочення площі ділянок природного рослинного покриву.

2. Збільшення антропогенного навантаження.

3.Збільшення акустичного та хімічного забруднення фауни.

4.Збільшення вібраційного, хімічного забруднення флори.

Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення земельної ділянки (під час видачі містобудівних умов та обмежень).

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту

Облаштування тимчасової автостоянки

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення паливно-мастильними матеріалами

Озеленення територій навколо об’єктів транспорту.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

 

Здоров’я населення

 

Функціонування СФГ «Каміла»

 

1.Скорочення площі ділянок озеленення, природного рослинного покриву, і, відповідно, зменшення елементів фотосинтезу.

2.Викиди в атмосферне повітря автономних систем опалення та транспортними засобами (збільшення транспортного навантаження на цю ділянку);

3. Акустичне забруднення технологічне

4.Пилове забруднення

5. Загальне забруднення повітря від діяльності СФГ

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Дотримання режиму та безпеки праці на об’єктах, розташованих на території проектування.

Облаштування рекреаційних зон для працівників підприємства.

Модернізація системи збору побутових відходів.

Своєчасне вивезення шкідливих відходів з території.

Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт.

Контроль за площею озеленення земельної ділянки (під час видачі містобудівних умов та обмежень забудови об’єктів громадського призначення, будівельного паспорту для індивідуальних житлових будинків).

Розміщення значних зелених масивів на ділянці проектування (як компенсація забудованим).

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Розміщення джерел шкідливого впливу на довкілля на нормативній відстані від житлових приміщень.

Облаштування тимчасової автостоянки

1.Хімічне, акустичне, вібраційне забруднення.

2.Забруднення від утворених ТПВ.

3. Забруднення вихлопними газами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеленення територій навколо об’єктів транспорту. З метою покращення умов для проживання населення, звітом надаються рекомендації щодо будівництва безшумового дорожнього покриття дороги. Крім цього пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними прийомами:

• ущільнення зеленої смуги з боку проїзної частини;

• застосування шумозахисних конструкцій вікон.

Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.

Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням.

Улаштування системи збору поверхневих стічних вод.

Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту.

Будівництво підземних кабелів електропостачання, мереж водопостачання

1.Електромагнітний вплив на людину

Встановлення охоронних зон для мереж, ТП. Розташування ТП на відстані не менше 10 м від житлової забудови;

Дотримання охоронної зони водопроводу;
облаштування септику та фільтрувального колодязя на нормативній відстані від будівель та споруд.

 

 

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Пропозиції подаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до сектору ЖКГ, архітектури, інфраструктури та енергетики Гребінківської районної державної адміністрації за адресою: м. Гребінка, вул. Олексія Припутня, 1, 37400, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Гребінківської районної державної адміністрації (до 12.06.2020).

 

 

 

 

 

 

ДолученняРозмір
sklad_rayonnogo_orgkomitetu.jpg54.29 КБ
Наверх ↑